Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

15. 12. 2019 - 22. 12. 2019

Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu


NEDĚLE 15. 12.      3. neděle adventní

07:45   Za živou a + rodinu Krejčí a duše v očistci

10:45   Za farníky


PONDĚLÍ 16. 12.

07:50   Za + manžela, rodiče Kopečných a syny, Arnošta Částku a duše v očistci


ÚTERÝ 17. 12.

07:50   Za rodinu Crhonkovu a Dosedělovu, živou + rodinu


STŘEDA 18. 12.

18:00


ČTVRTEK 19. 12.

06:45   Za Antonii a Jaroslava Dolákovy, švagra a duše v očistci


PÁTEK 20. 12.

07:50   Za + manžela, syna, celou živou a + rodinu


SOBOTA 21. 12. 

 


NEDĚLE 22. 12.      4. neděle adventní

07:45   Za + Františka Reitra, bratra, rodiče a rodinu Kalábovu

10:45   Za Jindřicha Smolíka, živou a + rodinu a duše v čistci


  • Zpovídání předvánoční - tento týden:
    • Jesenec - čtvrtek 15:30 - 17:00 hodin
    • Konice - sobota 8:30 - 10:30 hodin
    • Skřípov - sobota 16:30 - 17:00 hodin
  • Do pokladničky můžete přispět na květinovou výzdobu na Vánoce. Dárcům již předem: Pán Bůh zaplať!
  • Je možné si rozebrat starou vánoční výzdobu z kostela. Přispějete-li nějakým finančním obnosem, bude to použito na nové vánořní ozdoby a světla.
  • Přihlašte se na zdobení a předvánoční úklid.

 

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800