Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

22. 12. 2019 - 29. 12. 2019


NEDĚLE 22. 12.      4. neděle adventní

07:45   Za + Františka Reitra, bratra, rodiče a rodinu Kalábovu

10:45   Za Jindřicha Smolíka, živou a + rodinu a duše v čistci


PONDĚLÍ 23. 12.

07:50  Na jistý úmysl


ÚTERÝ 24. 12.      Štědrý den     Vánoční vigilie

21:00   Za živou a + rodinu Kočí


STŘEDA 25. 12.      Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

Závazný zasvěcený svátek

07:45   Za + Josefa Veisgärbera, manželku, dceru a celou živoou a + rodinu

10:45   Za živou a + rodinu Greplovu


ČTVRTEK 26. 12.   Svátek Sv. Štěpána, prvomučedníka

07:45   Za + Ladislava a Jiřinu Fantýnkovy a celou živou a + rodinu


PÁTEK 27. 12.   Svátek sv. Jana Evangelisty

07:50   Za Anežku Drešrovu, manžela, rodiče a sourozence


SOBOTA 28. 12.   Svátek svatých Mláďátek, mučedníků

 


NEDĚLE 29. 12.      Svátek SV. RODINY, Ježíše, Marie a Josefa

07:45   Za farníky

10:45   Za Josefa Přecechtěla a rodiče


  • Vyšlo nové číslo farního zpravodaje: …
  • Tříkrálová sbírka bude až v sobotu 11. 1. 2020
  • Vánoční koncert: 26. prosince ve farním kostele v Konici, v 17:00 hodin
  • V Konici bude po ranní mši svaté dostavba Betléma a vánoční zdobení.
  • V Jesenci bude adorační den v úterý 7. ledna 2020, - Třeba vytvořit rozpis služeb.
  • Betlemské světlo si můžete vyzvednout již dnes v chodbě u zákristie.

 

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800