Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

Do krátkých dní, temných rán a večerů adventní doby nám zaznívají slova proroka Izaiáše, abychom se oblékli do výzbroje světla a kráčeli v Hospodinově světle po jeho stezkách (srov Iz 2, 1.5), protože brzy přijde Spasitel, který nás zachrání z temnoty našich hříchů.

Hlavním motivem adventní aktivity pro celou farnost – pro děti i dospělé – jsou stopy, které připomínají naši ochotu vyjít za Pánem Ježíšem, který přináší světlo do temnoty našeho života i života našich bližních. Pokud budeme chodit po Božích cestách, budeme přinášet světlo Boží lásky a naději do našeho okolí. Symbolicky to bude znázorněné na tmavé nástěnce umístěné v kostele. Když se vydáme po úzkých cestách k betlémské jeskyni, kde se o Vánocích narodí Spasitel, a budeme přidávat své světlé stopy, světla bude přibývat.

Během adventní doby si v kostele děti a dospělí, kteří se chtějí do aktivity zapojit, vezmou na stolku u nástěnky po každé mši svaté smotaný lístek s úkolem, který se budou snažit plnit do další mše svaté. Úkoly jsou rozdělené podle náročnosti na úkoly pro dospělé, pro mladší a starší děti. Dospělí na znamení své ochoty „chodit po Božích stezkách“ upevní na nástěnku na předem vyznačenou cestu větší žlutou stopu po každé mši svaté. Děti budou malé stopy dostávat po každé nedělní mši svaté, pokud budou na mši svaté i ve všední den, stopu si vezmou ze stolku samy. Pak budou stopy odevzdávat do košíčku v obětním průvodu při nedělní mši svaté – od 2. adventní neděle. Je úkolem rodičů, aby děti povzbuzovali a připomínali jim plnění úkolu a také jim dovolili dát stopu do košíčku, pokud se o plnění úkolu snažily.

Když se nás do adventní přípravy hodně zapojí, uvidíme, jak temnota ustupuje a přichází světlo nejen do obrazu na nástěnce, ale i do našeho života. A může se stát, že i my budeme moci být malým světýlkem lásky Pána Ježíše pro ostatní.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800