Copyright 2020 - Římskokatolická farnost Konice

23. 2. 2020 - 1. 3. 2020


Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů.


NEDĚLE 23. 2.      7. neděle v mezidobí

Sbírka: Haléř svatého Petra

07:45   Za Marii Koutnou, manžela, syna, dceru a celou živou a + rodinu

10:45   Za Libuši a Josefa Slámovy, živou a + rodinu


PONDĚLÍ 24. 2.

07:50   Za zesnulou osobu


ÚTERÝ 25. 2.

Stacionář 10:00


STŘEDA 26. 2.      POPELEČNÍ STŘEDA   Den přísného postu

07:50

18:00   Za Jiřího Lenfelda a celou živou a + rodinu


ČTVRTEK 27. 2.      Čtvrtek po Popeleční středě

06:45


PÁTEK 28. 2.      Pátek po Popeleční středě

07:50


SOBOTA 29. 2.      Sobota po Popeleční středě

 

NEDĚLE 1. 3.      1. neděle postní

07:45   Za farníky

10:45   Za živou a + rodinu Mazánkovu a dar zdraví pro celou rodinu


  • Schůze farních rad v Konici bude v pondělí 24. února v 18:00 hodin.
  • Předání pokladniček Postní almužny… Od Popeleční středy je možné se zapojit, jako v minulých letech, postní almužny. Pokladničky je možné si již nyní vyzvednou zde v kostele. Oddevzdány budou opět o Ktětné neděli.
  • V březnu nás čeká:
    • neděle 15. března - celodenní výstav Nejsvětější svátosti Oltářní a den modliteb za bohoslovce. Již nyní se můžete zapisovat na služby při adoraci, abychom obsadili celých 24 hodin.
    • sobota 21. března - pouť děkanátů Konice a Svitavy do Olomouce za obnovu rodin a povolání ke kněžství. Bude se objednávat autobus. Bližší informace budou předány později.
    • sobota 28. března - v Konici bude postní duchovní obnova pro dospělé. Bližší informace budou zveřejněny později. - Jen si rezervujte termíny.

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz