Vytisknout

1. 3. 2020 - 8. 3. 2020


Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů.


NEDĚLE 1. 3.      1. neděle postní

07:45   Za farníky

10:45   Za živou a + rodinu Mazánkovu a dar zdraví pro celou rodinu


PONDĚLÍ 2. 3.      Pondělí po 1. neděli postní

07:50   Za + manžela, rodiče Kopečných, syny, Arnošta Částka a duše v očistci


ÚTERÝ 3. 3.      Úterý po 1. neděli postní

07:50   Na jistý úmysl


STŘEDA 4. 3.      Středa po 1. neděli postní

18:00   Za Jindřišku Rusovu, bratra, rodiče a prarodiče


ČTVRTEK 5. 3.      Čtvrtek po 1. neděli postní

06:45   Za + Josefa Koutného a celou živou a + rodinu


PÁTEK 6. 3.      1. pátek v měsíci

07:50   Na poděkování za 50 let života, s prosbou o další ochranu a pomoc pro celou rodinu

18:00   Za Růženu a Josefa Komárkovy


SOBOTA 7. 3.      Sobota po 1. neděli postní

 


NEDĚLE 8. 3.      2. neděle postní

07:45   Za Anežku a Aloise Ohlídaovy, živou a + rodinu

10:45   Za Jiřího Klváčka a živou a + rodinu