Copyright 2020 - Římskokatolická farnost Konice

8. 3. 2020 - 15. 3. 2020


Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů


NEDĚLE 8. 3.      2. neděle postní

07:45   Za Anežku a Aloise Ohlídaovy, živou a + rodinu

10:45   Za Jiřího Klváčka a živou a + rodinu 14 h. křížová cesta,14:30 adorace a svát.požeh.


PONDĚLÍ 9. 3.      Pondělí po 2. neděli postní

07:50   Za farníky


ÚTERÝ 10. 3.      Úterý do 2. neděli postní

07:50   Jistý úmysl


STŘEDA 11. 3.      Středa po 2. neděli postní

18:00   Za + Marii Mizerovou, rodinu Buršíkovu, Košťálovu a duše v očistci


ČTVRTEK 12. 3.      Čtvrtek po 2. neděli postní

06:45


PÁTEK 13. 3.      Pátek po 2. neděli postní

Výroční den zvolení papeže Svatého otce Františka

07:50   Za rodinu Pajchlovu, syna, zetě a duše v očistci


SOBOTA 14. 3.      Sobota po 2. neděli postní

 


NEDĚLE 15. 3.      3. neděle postní

Adorační den Konice a den modliteb za bohoslovce

00:00 - 24:00      VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ

07:45   Za manžela, živou a + rodinu

10:45   Za + Antonína Burgeta a duše v očistci


 • Pobožnost křížové cesty:
  • Konice - každý pátek v 18:00 a v neděli v 14:00 hodin, pokud nebude oznámeno jinak.
  • Jesenec - půl hodiny přede mší sv.
  • Skřípov - každý den v 15:00 hodin, v sobotu přede mší svatou.
 • V pátek po křížové cestě bude na faře v Konici setkání manželů
 • Neděle 15. března - celodenní výstav Nejsvětější svátosti Oltářní a den modliteb za bohoslovce. Dodplňte, prosím, seznam služeb při Adoraci příští neděli svým jménem (zvláště pokud jste ještě žádný temín neobsadili). Nejslépe vždy alespoň 2 na hodinu.
  • Adorovat se bude v zimní kapli. V kostele budou probíhat nedělní bohoslužby a odpoledne ve 14:00 pobořnost křížové cesty.
  • od 15 do 16 hodin bude společná adorace seniorů ze společenství Klas, ale i dalších, pokud se připojí. Jsou srdečně zváni.
 • Sobota 21. března - pouť děkanátů Konice a Svitavy do Olomouce za obnovu rodin a povolání ke kněžství.
  • Program - viz. plakát
  • Bude se objednávat autobus. - Zapište se, prosím, kdo ho hodláte využít. - Formulář je stolku pro noviny.
  • Kdo by jste měli zájem o komentovanou prohlídku Olomouce - po stopách sv. Jana Sarkandra, přihlaste se v zákristii, na faře, či u paní Anny Burgetové.
 • Sobota 28. března - v Konici bude postní duchovní obnova pro dospělé.
 • Vyšlo nové číslo časopisů IN i NEZBEDA.
 • Příprava dětí i dospělých na Velikonoce… pozvánka k prožití druhého postního týdne (viz. příloha níže, či zpravodaj). Téma: Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.

Postní příprava pro děti a dospělé:

V druhém postním týdnu zaměříme pozornost na čistotu svého srdce, abychom podle Ježíšova příslibu mohli vidět, vnímat a poznávat Boha.

Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.

Jak si však udržet čisté srdce? Svět kolem nás nám poskytuje mnoho možností, čím můžeme své srdce naplnit. Jsme zahlceni informacemi, obrazy, hudbou, požitky… Ne vždy vstupují do našeho srdce hodnotné podněty. Mnohé z nich oslabují naši lásku k Bohu i k bližním, a takovým je třeba se vyhýbat. Často zaplňujeme náš čas tím, co máme rádi. Pokud tedy máme rádi Boha a chceme ho vidět, potřebujeme být s ním. Udělejme si proto zvlášť v tomto týdnu na Boha čas v modlitbě nebo při četbě Písma svatého. I vztah k lidem se tvoří tím, že s nimi jsme a mluvíme s nimi, projevujeme si navzájem lásku a přátelství. To je další věc, o kterou bychom se měli snažit, abychom měli čisté srdce.

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz