Vytisknout

15. 3. 2020 - 22. 3. 2020


Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů.


NEDĚLE 15. 3.      3. neděle postní

Adorační den Konice a den modliteb za bohoslovce

00:00-24:00 VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ

07:45   Za manžela, živou a + rodinu

10:45   Za + Antonína Burgeta a duše v očistci


PONDĚLÍ 16. 3.   Pondělí po 3. neděli postní

07:50   Na poděkování Pánu Bohu za všechny dary s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu


ÚTERÝ 17. 3.      Úterý po 3. neděli postní

Rekolekce 9:00 Votivní k sv. Janu Sarkandrovi


STŘEDA 18. 3.      Středa po 3. neděli postní

17:00   Za Karla Dostála, manželku a bratra


ČTVRTEK 19. 3.      Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

Doporučený svátek - věřícím se doporučuje tohoto dne účastnit se mše svaté

06:45   Za + Antonína Burgeta a živou a + rodinu

18:00   Za + Rostislava Koutného, manželku, syna, dceru a živou a + rodinu


PÁTEK 20. 3.      Pátek po 3. neděli postní

07:50      Za Josefa Horáka, strýce a rodiče z obou stran


SOBOTA 21. 3.      Sobota po 3. neděli postní

 


NEDĚLE 22. 3.      4. neděle postní

07:45   Za + rodiče Čeplovy, Grulichovy a bratra

10:45   Za Josefa a Ludmilu Snášelovu a + z rodinyPostní příprava pro děti a dospělé:

„Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.“ (Mt 5,6)

Co můžeme udělat pro to, abychom se mezi takové lidi mohli počítat i my?

Papež František vysvětluje, že nám v první řadě má jít „o spravedlnost pro chudé a slabé“, a také o „věrnost Boží vůli v celém životě“ (srov. Gaudete et exsultate, čl. 79). Když nám záleží na druhých – snažíme se pomáhat svým bližním, nejsme lhostejní k utrpení a hájíme pravdu – tehdy toužíme po pravé spravedlnosti. Ježíš, Boží Syn, nás ujišťuje, že tato naše touha dojde naplnění. On se o to zasloužil svou smrtí na kříži a svým vzkříšením. V tomto týdnu se tedy zvlášť věnujme tomu, abychom ve světě rozšiřovali Boží spravedlnost.