Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

22. 3. 2020 - 29. 3. 2020

Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů


NEDĚLE 22. 3.      4. neděle postní

Za + rodiče Čeplovy, Grulichovy a bratra


PONDĚLÍ 23. 3.      Pondělí po 4. neděli postní

Za rodiče Boženu a Josefa Bílých a dvoje rodiče


ÚTERÝ 24. 3.      Úterý po 4. neděli postní

Za farníky


STŘEDA 25. 3.      Slavnost Zvěstování Páně

Za Marii Dolínkovou, manžela a syna


ČTVRTEK 26.3.      Čtvrtek po 4. neděli postní

za Farníky z Jesence: Za + manžela k jeho nedožitým 90. narozeninám a živou a + rodinu


PÁTEK 27. 3.      Pátek po 4. neděli postní

Za Josefa Bílého, manželku, děti a duše v očistci


SOBOTA 28. 3.      Sobota po 4. neděli postní

Skřípov Za Rudolfa a Annu Ederovy a syna


NEDĚLE 29. 3.      5. neděle postní

Za Jiřinu Tuchscherovu, rodiče a duše v očistci


Bohoslužby v čase karantény se nekonají za účasti veřejnosti.
  • Na shora uvedené mešní úmysly budou slouženy mše sv. soukromně.
  • Mešní úmysly (uvedené níže), které nebyly odslouženy, je možné odsloužit v náhradním volném termínu, po domluvě.
    • Konice: Za + rodinu Vyhlídalovu a Foretovu a duše v očistci
    • Jesenec: Za Františka a Marii Vlčkovy, za živou a + rodinu a za dar zdraví
      Za Annu Vychodilovu, manžela, syna a živou a + rodinu
  • 4. neděle postní - v čase 10 - 11 hodinbude otevřený kostel k přijetí svátostí. Dodržujte nařízení: rouška, odstup od druhých, služba je pro jednotlivce, není možné vytvářet shluky !!!

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800