Copyright 2020 - Římskokatolická farnost Konice

22. 3. 2020 - 29. 3. 2020


Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hřích.


NEDĚLE 29. 3.      5. neděle postní

Za Jiřinu Tuchscherovu, rodiče a duše v očistci


PONDĚLÍ 30. 3.      Pondělí po 5. neděli postní

Za Víta Vogla, rodiče a sestru


ÚTERÝ 31. 3.      Úterý po 5. neděli postní

Za + manžela a dvoje rodiče


STŘEDA 1. 4.      Středa po 5. neděli postní

Za Jaroslava Synka, rodiče a živou a + rodinu


ČTVRTEK 2. 4.      Čtvrtek po 5. neděli postní

Za + Ludmilu Popelkovu, manžela a celou živou a + rodinu

14:30 POHŘEB - ROZLOUČENÍ U HROBU: Bohumila Rusinová


PÁTEK 3. 4.      Pátek po 5. neděli postní 1. pátek v měsíci

Za + rodiče Vrbovy a Kocourkovy a živou rodinu


SOBOTA 4. 4.      Sobota po 5. neděli postní

 


NEDĚLE 5. 4.      KVĚTNÁ NEDĚLE

Za farníky - zvláště za Amálii Rosovu manžela a dva syny

V přímuvách pamatováno - Za Annu Vychodilovu, manžela, syna a živou a + rodinu


Bohoslužby v čase karantény se nekonají za účasti veřejnosti.

Na shora uvedené mešní úmysly budou slouženy mše sv. soukromně.

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz