Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

12. 4. 2020 - 19. 4. 2020

Boží hod velikonoční


NEDĚLE 12. 4.      ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

10:00 - 11:00   Otevřený kostel v Konici k soukromé modlitbě

Za + Josefa Weisgärbera, manželku, dceru a celou živou a + rodinu


PONDĚLÍ 13. 4.      PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

Za živou a + rodinu Navrátilovu a Matonohovu


ÚTERÝ 14. 4.      ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

Na jistý úmysl


STŘEDA 15. 4.      STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

Za živé a + přátele a dobrodince


ČTVRTEK 16. 4.      ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

Za Bohuslava Mrňku, vnučku Pavlu, rodiče z obou stran a celou živou a + rodinu


PÁTEK 17. 4.      PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

Za Rudolfa Grulicha a rodiče z obou stran


SOBOTA 18. 4.      SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

 


NEDĚLE 19. 4.      2. neděle velikonoční

Neděle Božího milosrdenství

10:00 - 11:00   Otevřený kostel v Konici k soukromé modlitbě

Za farníky - zvláště za Antonína a Annu Tylšarovy a živou rodinu


Bohoslužby v čase karantény se nekonají za účasti veřejnosti.

Na shora uvedené mešní úmysly budou slouženy mše sv. soukromně.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800