Copyright 2020 - Římskokatolická farnost Konice

19. 4. 2020 - 26. 4. 2020

Neděle Božího Milosrdenství


NEDĚLE 19. 4.      2. neděle velikonoční - Neděle Božího milosrdenství

Za farníky - zvláště za Antonína a Annu Tylšarovy a živou rodinu


PONDĚLÍ 20. 4.

Na poděkování za 85 let života s prosbou o Boží pomoc na přímluvu P. Marie (z Jesence - 19.4.)


ÚTERÝ 21. 4.      nezávazná památka sv.Anselma,biskupa a učitele církve

Za Jiřího Klváčka, Františka Bílka, rodiny z obou stran a dušev očistci


STŘEDA 22. 4.

Za Ludmilu a Františka Ullmanovy


ČTVRTEK 23. 4.      Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

Za rodinu Faltýnkovu, Pavlíkovu a Františku Vychodilovou (z Jesence)


PÁTEK 24. 4.      nezávazná památka sv. Jiřího, mučedníka a sv. Fidela ze Sigmarinky, kněze a mučedníka

Za + manžela Františka, sestru Annu a rodiče Foltýnovy


SOBOTA 25. 4.      Svátek sv. Marka, evangelisty

 


NEDĚLE 26. 4.      3. neděle velikonoční

Na poděkování za léta společného života v manželství s prosbou o požehnání pro celou rodinu a za duše v očistci


Připravuje se uvolnění účasti na bohoslužbách.

Vycházíme i my z rozhodnutí vlády a našich biskupů - ČBK

 • Bohoslužeb se bude moci od 27. dubna účastnit nejvýše 15 osob,
 • od 11. května by to mohlo být 30 osob a od 25. května maximálně 50 osob,
 • a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru.
 • Úplný konec omezení by měl nastat od 8. června.

Pravidla pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb, jak se promítnou při účasti na nich v našich kostelech:

 • Do neděle 26. dubna všechno zůstává jako doposud – bohoslužby jsou bez účasti věřících.
 • Od 27. dubna otevřeme kostely ke každodenním bohoslužbám – jak bude uvedené na „pořadu bohoslužeb“ (ve farních vývěskách či na webech).

Bude ale třeba dodržovat předepsané počty účastníků. – Ve všední dny toho snáze dosáhneme. O nedělích platí i nadále, že jsou platné přenosy bohoslužeb online (v přímém přenosu!!!), v televizi a v rozhlase až do úplného zrušení omezení (8. června).

(Když nejsou bohoslužby v kostelech, neznamená to, že jsme osvobozeni od jakéhokoliv duchovního života – neděle zůstává nedělí i s duchovní náplní a zachování pracovního klidu; mše sv. přenášené např. televizí se účastníme aktivně: ne jen sledujeme bohoslužby, ale my je slavíme /jako bychom byli v kostele/. Není tedy při nich záhodno např. jíst, vařit, dávat prádlo do pračky, apod. Odpovídejme a modleme se s účastníky televizního přenosu, můžeme zaujímat i postoje /stání, klečení, sedění/; zvláště s dětmi prožívat takto liturgii, aby byli vtaženi do bohoslužby. (již v předešlých zprávách z farnosti byly uvedeny odkazy na přenosy kázání pro děti).

I o nedělích po 27. dubnu je třeba dodržovat avizované maximální počty!

Jistě se musí každý těšit na setkání s Pánem v kostele… Ještě chvíli trpělivosti to bude vyžadovat („s touhou roste chuť“, tak snad u každého z vás to tak bude platit; a nakonec to přinese duchovní užitek). Navrhuji, aby byla dána přednost těm, kteří mají zamluvený mešní úmysl. Nějaký ten ministrant v neděli bude vítaný, taky varhaník… Starší jistě by jste zde byli první, kdyby bylo možno, ale zvažte bezpečnostní riziko pro vaši věkovou kategorii. Naopak děti by mohly být mezi prvními účastníky nedělních bohoslužeb. Mezi prvními dětmi jsou očekávané ty, které se připravují ke svátostem (možná přípravu na 1. sv. přijímání do letních prázdnin stihneme; třeba se ale taky doma učit a za pár týdnů bychom se mohli i setkávat – ve škole či na faře).

Zpovídání od 27. dubna by mohlo být jako doposud před bohoslužbami (ne jen po telefonické domluvě jako dosud). – Konečně bude možnost přijmout svátosti v době velikonoční (a jistě nám nepůjde jen o splnění povinnosti církevního přikázání).

 

Pravidla, která budou platit pro účastníky bohoslužeb:

 • V bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob), což s sebou přináší omezení počtu účastníků bohoslužeb.
 • Účastníci si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně vydesinfikují ruce.
 • Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie
 • Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady
 • I kněz a asistence bude dodržovat svá pravidla
 • Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor.
 • Obdobná pravidla platí pro svatby a křty.
 • Po bohoslužbách bude třeba důkladné údržby a čistě kostela (desinfekce klik, lavic apod.) – Jistě se zapojí i dobrovolníci.
 • Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené, jak jsme zvyklí (chodbička, po mříž) pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.
 • Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech/sborech, který vyžaduje shromažďování lidí.

Tento scénář ale vychází z předpokladu, že koronavirus bude pod kontrolou jako doposud,“ podle slov vicepremiéra Karla Havlíčka.

 

Přeji požehnanou neděli Božího milosrdenství,

buďme v duchovním spojení, buďme spojeni v Pánu“

o. Milan

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz