Copyright 2020 - Římskokatolická farnost Konice

26. 4. 2020 - 3. 5. 2020


NEDĚLE 26. 4.      3. neděle velikonoční

Jesenec 9:15   Za živou a + rodinu Novotných a Hýblovu a duše v očistci

10:45   Za Jiřího Klváčka, Františka Bílka, rodiny z obou stran a dušev očistci


PONDĚLÍ 27. 4.

07:50   Za rodiče Přikrylovy, zetě Antonína a Hynka a živou rodinu


ÚTERÝ 28. 4.      nezávazná památka sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka

07:50   Za + manžela, rodiče Kopečných, syny, Arnošta Částka a duše v očistci


STŘEDA 29. 4.      Svátek sv. Kateřina Sienské, panny a učitelky církve a patronky Evropy

19:00   Za Jana Grulicha, + sourozence a celou živou a + rodinu


ČTVRTEK 30. 4.      nezávazná památka sv. Zikmunda, mučedníka a sv. Pia V., papeže

06:45   Na poděkování za dar života s prosbou a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

18:00


PÁTEK 1. 5.      nezávazná památka sv. Josefa, dělníka

1. pátek v mesíci

07:50   Za členy společenství KLAS

19:00   Za Františka Drešra, manželku, rodiče a duše v očistci


SOBOTA 2. 5.      Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

Skřípov 17:00


NEDĚLE 3. 5.      4. neděle velikonoční

Za + Emilii Faltýnkovu, prarodiče a živou a + rodinu

Jesenec 9:15   Za Jana a Ludmilu Kvapilovy, s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu

Za farníky

14:30-16:30   ADORACE

Jesenec 15:00-16:00   ADORACE


Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz