Copyright 2020 - Římskokatolická farnost Konice

3. 5. 2020 - 10. 5. 2020

NEDĚLE 3. 5.      4. neděle velikonoční

Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

07:45   Za + Emilii Faltýnkovu, prarodiče a živou a + rodinu

Jesenec 09:15   Za Jana a Ludmilu Kvapilovy, s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu

10:45   Za farníky

14:30 - 16:30   ADORACE

Jesenec 15:00 - 16:00   ADORACE


PONDĚLÍ 4. 5.

07:50   Za + v době epidemie, v době přírodních katastrof a válek a jejich rodiny, a ochranu Boží v dobách zkoušek


ÚTERÝ 5. 5.

07:50


STŘEDA 6. 5.      Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

19:00   Za rodiče Polcrovy a celou živou a + rodinu


ČTVRTEK 7. 5.

06:45

Jesenec 18:00   Za Hedviku Greplovu a duše v očistci


PÁTEK 8. 5.      nezávazná památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí

07:50

Březsko 18:00   za Vojtěcha a Antonii Kubovy, rodiče Kubovy a Sedláčkovy, sourozence a duše v očistci


SOBOTA 9. 5.

Skřípov 17:00   Za Marii Štěpánkovu


NEDĚLE 10. 5.       5. neděle velikonoční

Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům

07:45   Za + rodiče z obou stran, sestru, švagra a synovce

Jesenec 9:15   Za farníky

10:45   Na poděkování Pánu Bohu za 70 roků života, s prosbou o požehnání pro celou rodinu


  • BOHOSLUŽBY SE KONAJÍ ZA ÚČASTI NANEJVÝŠE 15 OSOB za dodržení hygienických pravidel (rouška, dezinfekce) a rozestupů (2m) platných kvůli šíření koronaviru. Účast na bohoslužbách je povolena v počtu 15 osob. A to až do pondělí 11. května.
  • Od 11. května mohou být bohoslužby s nanejvýš 100 osobami, zůstávají opatření pro konání bohoslužeb, konají se za dodržení hygienických pravidel (rouška, dezinfekce) a rozestupů (2m) platných kvůli šíření koronaviru.
  • Májové pobožnosti v Konici jsou každý den v květnu v 19:00, nebo půl hodiny před večerní mší svatou.
  • Žádám rodiče dětí, které se připravují na 1. sv. přijímání, aby přišli tento čtvrtek na 19:15 hodin na faru v Konici vchod ze dvora ke krátké poradě: jak bude pokračovat příprava na přijetí svátostí, a určení termínu 1. sv. přijímání.
  • Pokladničky postní almužny se budou odevzdávat o 1. neděli po ukončení opatření (až bude zrušeno omezení počtu osob na bohoslužbách.

 

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz