Vytisknout

3. 5. 2020 - 10. 5. 2020

NEDĚLE 3. 5.      4. neděle velikonoční

Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

07:45   Za + Emilii Faltýnkovu, prarodiče a živou a + rodinu

Jesenec 09:15   Za Jana a Ludmilu Kvapilovy, s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu

10:45   Za farníky

14:30 - 16:30   ADORACE

Jesenec 15:00 - 16:00   ADORACE


PONDĚLÍ 4. 5.

07:50   Za + v době epidemie, v době přírodních katastrof a válek a jejich rodiny, a ochranu Boží v dobách zkoušek


ÚTERÝ 5. 5.

07:50


STŘEDA 6. 5.      Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

19:00   Za rodiče Polcrovy a celou živou a + rodinu


ČTVRTEK 7. 5.

06:45

Jesenec 18:00   Za Hedviku Greplovu a duše v očistci


PÁTEK 8. 5.      nezávazná památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí

07:50

Březsko 18:00   za Vojtěcha a Antonii Kubovy, rodiče Kubovy a Sedláčkovy, sourozence a duše v očistci


SOBOTA 9. 5.

Skřípov 17:00   Za Marii Štěpánkovu


NEDĚLE 10. 5.       5. neděle velikonoční

Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům

07:45   Za + rodiče z obou stran, sestru, švagra a synovce

Jesenec 9:15   Za farníky

10:45   Na poděkování Pánu Bohu za 70 roků života, s prosbou o požehnání pro celou rodinu