Copyright 2020 - Římskokatolická farnost Konice

10. 5. 2020 - 17. 5. 2020

NEDĚLE 10. 5.      5. neděle velikonoční

07:45   Za + rodiče z obou stran, sestru, švagra a synovce

Jesenec 9:15   Za farníky

10:45   Na poděkování Pánu Bohu za 70 roků života, s prosbou o požehnání pro celou rodinu


PONDĚLÍ 11. 5.

19:00   Za + P. Valeriána Bugela a všechny + spolužáky a učitele


ÚTERÝ 12. 5.      nezávazná památka sv. Nerea a Achilea, mučedníků a sv. Pankráce, mučedníka

08:30   mše sv. - rekolekce kněží děkanátu Konice


STŘEDA 13. 5.      nezávazná památka Panny Marie Fatimské

19:00   Za živé a + kněze, kteří působili v našich farnostech


ČTVRTEK 14. 5.      Svátek sv. Matěje, apoštola

XXX

Jesenec 18:00   Za Josefa a Růženu Komárkovy, rodinu Liškovu a Grulichovu


PÁTEK 15. 5.

14:00   POHŘEB: Růžena Novotná

Budětsko 18:00


SOBOTA 16. 5.      Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka - hl. patrona Čech

Skřípov 17:00   Za Marii Štěpánkovu


NEDĚLE 17.5.      6. neděle velikonoční

07:45   Za farníky Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům.

Jesenec 9:15   Za rodiče Šetlerovy, bratra Emila celou živou a + rodinu

10:45   Za + Milana Ryšánka, rodiče z obou stran, bratry, za Boží požehnání pro živou rodinu a duše v očistci


  • BOHOSLUŽBY SE KONAJÍ ZA ÚČASTI NANEJVÝŠE 15 OSOB. - Od pondělí 11. května do počtu 100 osob. za dodržení hygienických pravidel (rouška, dezinfekce) a rozestupů (2m) platných kvůli šíření koronaviru.
  • Májové pobožnosti v Konici jsou každý den v květnu v 19:00, nebo půl hodiny před večerní mší svatou.

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz