Copyright 2020 - Římskokatolická farnost Konice
17. 5. 2020 - 24. 5. 2020

NEDĚLE 17. 5.      6. neděle velikonoční

07:45   Za farníky Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům.

Jesenec 9:15   Za rodiče Šetlerovy, bratra Emila celou živou a + rodinu

10:45   Za + Milana Ryšánka, rodiče z obou stran, bratry, za Boží požehnání pro živou rodinu a duše v očistci


PONDĚLÍ 18. 5.      nezávazná památka sv. Jana I., papeže

07:50   Za Anežku a Emila Vinklerovy a celou živou a + rodinu


ÚTERÝ 19. 5.

07:50   Na jistý úmysl

STŘEDA 20. 5.      Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

19:00   Za rodinu Pajchlovu, Slámovu, syna, zetě a duše v očistci


ČTVRTEK 21. 5.      Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Doporučený svátek - věřícím se doporučuje tohoto dne účastnit se mše svaté

07:50

Jesenec 17:30   Za Jindřicha Kubu, manželku a rodiče z obou stran

19:00   Za Franiška Musila a Helenu Dračkovu


PÁTEK 22. 5.      nezávazná památka Sv, Rity z Cascie, řeholnice N. P.

Začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

07:50   Za Josefa Vyroubala a jeho rodiče a rodinu Muzikantovu

Ochoz 18:00


SOBOTA 23. 5.

17:00   Za Jindřišku Rusovu, bratra, rodiče a prarodiče


NEDĚLE 24. 5.      7. neděle velikonoční

07:45   Za + Františka Spáčila a celou živou a + rodinu

Jesenec 9:15   Za Bohumila Muzikanta, dvoje rodiče a bratra Aloise

Skřípov 10:45   Za farníky    Pouť na Skřípově - patrocinium: NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ


  • BOHOSLUŽBY SE KONAJÍ ZA ÚČASTI NANEJVÝŠE 100 OSOB za dodržení hygienických pravidel (rouška, dezinfekce) a rozestupů (2m) platných kvůli šíření koronaviru.
  • Májové pobožnosti v Konici jsou každý den v květnu v 19:00, nebo půl hodiny před večerní mší svatou.

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz