Copyright 2020 - Římskokatolická farnost Konice

24. 5. 2020 - 31. 5. 2020

NEDĚLE 24. 5.      7. neděle velikonoční

07:45   Za + Františka Spáčila a celou živou a + rodinu

Jesenec 9:15   Za Bohumila Muzikanta, dvije rodiče a bratra Aloise

Skřípov 10:45   Za farníky    Pouť na Skřípově - patrocinium: NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ


PONDĚLÍ 25.5.      nezávazná památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve; sv. Řehoře VII., papeže

07:50   Za Stanislava Korkeše a živou a + rodinu Korkešovu


ÚTERÝ 26. 5.      Památka sv. Filipa Neriho, kněze

07:50


STŘEDA 27. 5.      nezávazná památka sv. Augustina z Canterbury, biskupa

19:00   Za Jana a Janu Koutné z Budětska, za + rodinu a za duše v očistci


ČTVRTEK 28. 5.

06:45

Ponikev 18:00


PÁTEK 29. 5.

07:50   Za + rodiče Vrbovy a Kocourkovy a živou rodinu

18:00


SOBOTA 30. 5.      Památka sv. Zdislavy

Skřípov 18:00   Na poděkování za 50 let života a vyprošení Božích milostí pro celou rodinu


NEDĚLE 31. 5.      Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

07:45   Za farníky

Jesenec 9:15   Za rodiče Chytilovy a Popelkovy a celou živou a + rodinu

10:45


 • BOHOSLUŽBY SE KONAJÍ od pondělí 25. května ZA ÚČASTI až 300 OSOB za dodržení hygienických pravidel (rouška, dezinfekce) a rozestupů (2m) platných kvůli šíření koronaviru.
 • Májové pobožnosti v Konici jsou každý den v květnu v 19:00, nebo půl hodiny před večerní mší svatou.
 • V pátek v Konici při ranní i večerní bohoslužbě se bude udělovat SVÁTOST NEMOCNÝCH. Před bohoslužbami je příležitost ke svátosti smíření, zvláště pro přijímající tuto svátost. Během týdne či nejpozdeji v den udělování svátosti nemocných se zapište, kdo jste svátost přijali.
  • V Jesenci bude pomazání nemocných udělována příští čtvrtek , tj. 4. června.
 • Vyšla nová čísla časopisů IN a NEZBEDA
 • U příležitosti roku sv. Jana Sarnkardra byla vydáva kniha SVATÝ JAN SARKANDER. Bude-li mít někdo zájem ji zakoupit za výhodnou cenu (při množstevní slevě 800, - Kč). Objednejte v neděli 24.4.) v zákristii. V zákristii je taktéž k nahlédnutí.
 • Zapisování mešních úmyslů na druhé pololetí t. r. bude na začátku června:
  • Konice: neděle 7. června po adoraci (po 17. hodině) a v nýsledující pondělí po ranní mši sv.
  • Jesenec: čtvrtek 4. června po večerní mši svaté.

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz