Copyright 2020 - Římskokatolická farnost Konice

7. 6. 2020 - 14. 6. 2020

NEDĚLE 7. 6.      Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

pouť Konice

07:45   Na poděkování P. Bohu za 80 let života s prosbou o další pomoc a ochranu

Jesenec 9:15   Za Ladislava Buriana, rodiče z obou stran a duše v očistci

10:45   Za farníky

15:00 - 16:00   Výstav Největější Svátosti Oltářní (tichá, soukromá adorace)

16:00   Adorace zakončená svátostným požehnáním


PONDĚLÍ 8. 6.

07:50


ÚTERÝ 9. 6.      nezávazná památka sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve

07:50   Za + Kristínu Koutnou, manžela, syna a celou živou a + rodinu


STŘEDA 10. 6.

19:00   Za + Blanku Kutou - zádušní mše (pohřeb 25. dubna)


ČTVRTEK 11. 6.      Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

Doporučený svátek - věřícím se doporučuje toho dne účastnit se mše svaté

Jesenec 18:00   Za Antonína Faltýnka, rodiče a celou živou a + rodinu

                           Průvod BOŽÍHO TĚLA


PÁTEK 12. 6.

17:00   Za rodinu Pajchlovu, syna, zetě a všechny + z rodiny

Jesenec 18:00


SOBOTA 13. 6.      Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

Skřípov 18:00   Za + rodinu Dlouhých

                           Průvod BOŽÍHO TĚLA


NEDĚLE 14. 6.      11. neděle v mezidobí

Jesenec 08:00   Za Aloise Obšela, manželku a živou a + rodinu

09:30   Za Marii Novákovou a manžela

10:30   Průvod BOŽÍHO TĚLA


  • BOHOSLUŽBY SE KONAJÍ ZA ÚČASTI až 500 osob - za dodržení hygienických pravidel (rouška, desinfekce) a rozestupů (2m) platných kvůli šíření koronaviru.
  • Zapisování mešních úmyslů na druhé pololetí t. r.:
    • Konice: neděle 7. června po adoraci (po 17. hodině) a v pondělí po ranní mši svaté
  • Tento pátek bude NOC KOSTELŮ
  • Farní tábor pro děti nabízí volná místa

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz