Copyright 2020 - Římskokatolická farnost Konice
14. 6. 2020 - 21. 6. 2020

NEDĚLE 14. 6.      11. neděle v mezidobí

Jesenec 8:00   Za Aloise Obšela, manželku a živou a + rodinu

09:30   Za Marii Novákovu a manžela

10:30   PRŮVOD BOŽÍHO TĚLA


PONDĚLÍ 15. 6.      nezávazná památka sv. Víta, mučedníka

07:50   Za + Bohumilu Rusínovou


ÚTERÝ 16. 6.

Pouť kněží na Svatý Hostýn


STŘEDA 17. 6.

19:00   Za Marii Novákovu, manžela a rodiče z obou stran


ČTVRTEK 18. 6.

06:45   Na jistý úmysl

Jesenec 15:00   POHŘEB: Vojtěch Antl

Jesenec 18:00   Za manžele Vychodilovy a Hermu Číhalíkovou


PÁTEK 19. 6.      Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

07:50

16:30   Za Miloslava a Miladu Benešovy, a celou živou a + rodinu Benešovu   Tridentská mše svatá v latině


SOBOTA 20. 6.      Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

Skřípov 18:00   Za Marii a Hermana Ošlejškovy a Čechovu


NEDĚLE 21. 6.      12. neděle v mezidobí

07:45   Za živou a + rodinu Škrabalovu, Jevických a duše v očistci

Jesenec 09:15   Za Pavla Štefana, rodiče, za rodinu Štefanovu a Skopalovu

10:45   Za farníky


  • Bohoslužby se konají za účasti až 500 osob - za dodržení hygienických pravidel (rouška, desinfekce) a rozestupů 2m - platným kvůli šíření koronaviru.
  • Prosím o vytvoření skupin pro úklid kostela - v Konici i v Jesenci
  • Setkání rodičů třeťáků - porada v 15:30 hod. v Konici na faře
  • Děti píšou v 14:30 hod. závěrečnou písemku.

 

 

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz