Copyright 2020 - Římskokatolická farnost Konice

21. 6. 2020 - 28. 6. 2020


NEDĚLE 21. 6.      12. neděle v mezidobí

07:45   Za živou a + rodinu Škrabalovu, Jevických a duše v očistci

Jesenec 9:15   Za Pavla Štefana, rodiče, za rodinu Štefanovu a Skopalovu

10:45   Za farníky


PONDĚLÍ 22. 6.      nezávazná památka sv. Paulína, biskupa, sv. Jana Fishera, bikupa a Tomáše Mora, mučedníků

07:50


ÚTERÝ 23. 6.

07:50   Za Oldřišku Svobodovu, Františka Krejčího, živou a + rodinu


STŘEDA 24. 6.      Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

19:00


ČTVRTEK 25. 6.

06:45

Jesenec 18:00   Za farníky


PÁTEK 26. 6.

07:50

Ochoz 18:00


SOBOTA 27.6.      nezávazná památka sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa mučedníka

Skřípov 18:30   Za farníky


NEDĚLE 28. 6.      13. neděle v mezidobí

07:45   Za živou a + rodinu Reitrovu a Kalábovu

Jesenec 9:15   Za živou a + rodinu Hájkovu a duše v očistci

10:45   Za Antonii Říhovu a duše v očistci 1. sv. přijámání


  • Schůze farních rad farností Konice a Skřípov bude toto pondělí v 18:00 hodin v Konici na faře.
  • Prosím, o vytvoření skupin pro úklid kostela - v Konici i v Jesenci
  • Dispenz ohledně účasti nedělních bohoslužeb, možnost nahradit nedělní mši svatou slavením při televizi či soukromou modlitbou platil do svátku Nejsvětější Trojice. Nyní platí, tak jako obvykle, pokud není někdo nemocen a neschopný
    pohybu, např. do obchodu, na návštěvy, do zaměstnání či školy… je schopný se taky účastnit nedělních bohoslužeb.

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz