Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

23. 8. 2020 - 30. 8. 2020


NEDĚLE 23. 8.      21. neděle v mezidobí

07:45   Za rodiče Růžičkovy a rodinu Růžičkovu a Čeplovu

Jesenec 9:15   Za rodiče Mikulkovy a Koutné, syna Miroslava a celou živou a + rodinu

10:45   Za + Jaroslava a Blanku Kutých a živou a + rodinu


PONDĚLÍ 24. 8.      Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

06:45   Za živé a zemřelé příbuzné, přátele a dobrodince


ÚTERÝ 25. 8.      nezávazná památka sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků / sv. Ludvíka / sv. Josefa Kalasanského, kněze

07:50


STŘEDA 26. 8.

18:00   Za Jiřinu a Ladislava Faltýnkovy, zemřelé příbuzné a duše v očistci


ČTVRTEK 27. 8.      Památka sv. Moniky

06:45

Jesenec 18:00


PÁTEK 28. 8.      Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

07:50   Za duše zemřelých rodičů


SOBOTA 29. 8.      Památka Umučení sv. Jana Křtitele

Jesenec 11:30   SVATBA: Jan Hartl - Padka Popelková

Skřípov 18:00   Poděkování za 70 let života s prosbou o Boží pomoc a ochranu i pro celou rodinu


NEDĚLE 30. 8.      22. neděle v mezidobí

07:45   Na poděkování za 85 let života, s prosbou o ochranu a pomoc Boží pro celou rodinu

Jesenec 9:15   Za rodiče Květenských, Vařekovy a vnuka Radka

10:45   Za farníky


  • Schůze farních rad farností Konice a Skřípov bude na faře v Konici toto pondělí 24. srpna od 18:30 hodin
  • V sobotu 29. srpna 2020 bude na  Svatém Hostýně tradiční Arcidiecézní pouť rodin, na kterou jste srdečně zváni. Pouť bude zahájena v 10.15 hodin mší svatou, celebrovanou otcem arcibiskupem. Tradiční odpolední zábavný a soutěžní program pro děti bude realizován netradiční individuální formou.
  • Ohlášky sňatku:
    • Církevní sňatek hodlají uzavřít Jan Hartl, ročník 1994, bytem Konice, Pod Cihelnou 585 a Radka Popelková, ročník 1998, Bytem Dzbel 30 v Jesenci ve farním Kostele sv. Libora v sobotu 29. srpna 2020 v 11:30 hodin.
    • Církevní sňatek hodlají uzavřít Jaroslav Žouželka, ročník 1994, bytem Ladín 21 a Zuzana Petrželová, ročník 1992,Plumlov, Vinohrádky 51 v Jesenci ve farním Kostele sv. Libora v pátek 4. září 2020 v 11:00 hodin.
  • Kdo z rodičů ještě pro své děti neodevzdal přihlášky do náboženství, prosím, učiňte tak nejpozději do konce prázdnin. Přihlášky jsou k dispozici v kostelech či na faře v Konici.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800