Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

6. 9. 2020 - 13. 9. 2020

NEDĚLE 6. 9.      23. neděle v mezidobí

Jesenec 8:00   Za Oldřicha Pinkavu, dceru, syna, dvoje rodiče, příbuzné a duše v očistci

Svátek Narození Panny Marie   Pouť Konice, farní den Konice

07:50   Modlitba celého růžence

09:30   Za farníky

14:30   Modlitba litanií k Panně Marii, k jejím rarozeninám, ADORACE: Te Deum, svátostné požehnání


PONDĚLÍ 7. 9.      nezávazná památka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka

07:50   Na poděkování za přijatá dobrodiní a ochranu pro celou rodinu a na jistý úmysl


ÚTERÝ 8. 9.      Svátek Narození Panny Marie

19:00   Za + Jana Svobodu a celou + rodinu


STŘEDA 9. 9.      nezávazná památka sv. Petra Klavera, kněze

19:00   K Duchu Svatému s probou o jeho dary


ČTVRTEK 10. 9.      nezávazná památka Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka

06:45   Za + Marii Grebeňovou, jejího manžela a všechny živé + příbuzné

Ponikev 18:00   Za Vojtěcha Kubu a duše v očistci


PÁTEK 11. 9.

07:50   Za víru v našem národě a záchranu před islámem

Březsko 18:00


SOBOTA 12. 9.      nezávazná památka Jména Panny Marie

Skřípov 18:00   Za rodiče Štafovy


NEDĚLE 13. 9.      24. neděle v mezidobí

07:45   Na poděkování P. Bohu za 40 let manželství s prosbou o další ochranu

Jesenec 9:15   Za farníky

10:45   Za + rodiče Marii a Františka Kutých a živou a + rodinu


 • V úterý o svátku Narození Panny Marie po večerní mši svaté bude pro členy škapulířového bratrstva modlitba litanií k Panně Marii Karmelské a obnova zasvěcení. Mše sv. bude v úterý v 19.00 hodin (ráno nebude).
 • V pátek po ranní mši svaté bude na faře v Konici setkání seniorů ve společenství Klas.
 • Kdo z rodičů ještě pro své děti neodevzdal přihlášky do náboženství, prosím, učiňte tak nejpozději do konce prázdnin. Přihlášky jsou k dispozici v kostelech či na faře v Konici.
 • Pouť Neratov (kostel se skleněnou střechou, Králíky... sobota 19. 9. - zájemci přihlaste se - zápisem na formulář na stolku pro noviny. Prosím, zájemci, zapište se dnes, má-li být objednán včas autobus.
 • Vyšlo nové číslo časopisů IN a NEZBEDA,
 • Děti - již od této neděle budete sbírat obrázky s textem nedělních evangelií. S rodiči si budete vyprávět o tom, co se píše v těchto evangeliích. - Rodiče si mohou stáhnout metodiku k temto kartičkám k provedení domácí katecheze.
  Metodiku najdete na webových stránkách www.katechetiolomouc.cz. Děti, kartičky si budete lepit obrázkem dolů na plakáty (4 na rok). Na plakátu se vám vždy po 9 nedělich objeví obrázek. Je třeba, aby jste každou neděli byli na mši svaté. Kdo bude nemocný, nebo ze závažných důvodů, které nemůže ovlivnit nepřítomný, si taky vyžádá kartičku. Plakáty si vyzvedně vy, kteří opravdu budete sbítat kartičky po celý školní rok.
 • Dnes o pouti Narození P. Marieje tradičně farní den. Jste všichni srdečně zváni na na farní dvůr, kde je připravené posezení občerstvení, hudba. Na faře se bude promítat prezentace z akcí předešlého roku. Do pokladničky můžete přispět
  dobrovolným darem na výdaje kolem farního dne.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800