Vytisknout
27. 9. 2020 - 4. 10. 2020

NEDĚLE 27. 9.      26. neděle v mezidobí

dveřní sbírka na Boží hrob

07:45   Za Jiřinu a Antonína Pospíšilovy, jejich rodiče a děti

Jesenec 9:15   Za rodiče Šoupalovy, Mikulkovy a celou živou a + rodinu

10:45   Na poděkování za 60 let společného života s prosbou o dar zdraví a pomoc Boží do dalšího života.


PONDĚLÍ 28. 9.      Slavnost SV. VÁCLAVA, mučedníka, hlavního patrona českého národa, hl. patrona metropolitního chámu a olomoucké arcidiecéze

doporučený zasvěcený svátek

07:45   Za + manžela, rodiče z obou stran a živou a + rodinu

Jesenec 9:15


ÚTERÝ 29. 9.      Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

07:50   Za Marii a Josefa Zatloukalovy, syna Josefa a duše v očistci


STŘEDA 30. 9.      Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

19:00   Za Bohuslava a Vlastu Jamborovy a duše v očistci


ČTVRTEK 1. 10.      Památka sv.Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

06:45   Za + Františka a Ludmilu Popelkovy a živou a + rodinu

Jesenec 18:00


PÁTEK 2. 10.      Památka Sv. andělů strážných

1. pátek v měsíci

07:50

18:00


SOBOTA 3.10.

11:00   SŇATEK: Kamila Klváčková a Ondřej Nývlt

Skřípov 18:00


NEDĚLE 4. 10.      27. neděle v mezidobí

07:45   Za Františka Drešra, manželku rodiče a duš v očistci

Jesenec 9:15   Za Františka Vychodila, rodiče a celou živou a + rodinu

10:45   Za farníky

14:30 - 16:30   ADORACE

Jesenec 15:00 - 16:00   ADORACE