Vytisknout

4. 10. 2020 - 11. 10. 2020

NEDĚLE 4. 10.      27. neděle v mezidobí

07:45   Za Františka Drešra, manželku rodiče a duš v očistci

Jesenec 9:15   Za Františka Vychodila, rodiče a celou živou a + rodinu

10:45   Za farníky

14:30 - 16:30   ADORACE


PONDĚLÍ 5. 10.

17:30   Za živou a + rodinu Grulichovu a Voglovu a duše v očistci


ÚTERÝ 6. 10.      nezávazná památka sv. Bruna, kněze

07:50


STŘEDA 7. 10.      Památka Panny Marie Růžencové

- - -

ČTVRTEK 8. 10.

Ponikev 18:00   Za Hedviku Greplovu a manžela


PÁTEK 9. 10.   nezávazná památka sv. Dionýsia, biskupa a druhů, mučedníků a sv. Jana Leonardiho, kněze

- - -


SOBOTA 10. 10.

Skřípov 18:00   Za rodinu Polcrovu, Dostálovu a Růžičkovu


NEDĚLE 11. 10.      28. neděle v mezidobí

07:45   Na poděkování za 80 let života s prosbou o další ochranu a pomoc Boží pro celou rodinu

Jesenec 9:15

10:45   Na poděkování za 92 let života s prosboou o požehnání pro celou rodinu


Během tohoto týdne budou omezené bohoslužby, k vůli konání exercicií P. Milana

Na dané úmysly bude pamatováno na exerciciích. Jinak je možné přijít se domluvit o přeložení na jiný termín: Jedná se o mešní úmysl ze středy: Za Marii Novákovou, manžela rodiče z obou stran z pátku: Za + Petra Kapce a oboje rodiče
Případné pohřby domluvte na telefonech: u paní účetní 731 40 20 98, (či P. Milana 731 40 20 96 - nejlépe se předem kontaktovat SMS.)

V sobotu 17. října v 17 hodin bude  v Konici na faře první setkání nového spolča, do kterého jsou zvány všechny starší děti ve věku 12 - 15 let.

Výuka nábožeství na konické škole již začala. Rozvrh hodin je na kostelních vývěskách a farních webech a webu DCPR

Děti - již pátou neděli si můžete vyzvednout obrázky s textem nedělních evangelií.

Setkání s rodiči třeťáků - prvokomunikantů ve čtvrtek 15. října, v Konici na faře (vchod ze dvora) - po večerní mši sv. v Jesenci. (tak v 19:15) (Změnana termínu !!! - místo tohoto čtvrtku 8. 10.)

Schůze farních rad farností Konice a Skřípov bude v 12. října 2020 v 18:00 hodin na konické faře.

Vyšlo nové číslo časopisu Nezbeda.

V zákristii v Konici jsou ke koupení stolní kalendáře, několik druhů. Možno objednat nástěnný kalendář - k nahlédnutí je v zákristii. Objednat je možné i kalendář na čtení. - Objednávky pokud možno, co nejdříve, aby se mohly kalendáře již přivézt.

Vyšlo nové číslo farního zpravodaje: najdete v něm např.: pořad bohoslužeb v říjnu, nabídky akcí, rozvrh hodin náboženství na konické šlole, modlitbu národů proti pandemii COVID 19 (k sooukromé modlitbě i společné zde v kostele, a pokyn našeho arcibiskupa Jana k aktuálním vládním nařízením - budeme se i my jimi řídit.