Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

1. 11. 2020 - 8. 11. 2020


NEDĚLE 1. 11.      Slavnost VŠECH SVATÝCH

Doporučený svátek - věřícím se doporučuje tohoto dne účastnit se mše svaté

09:00 - 10:00   Otevřený kostel v Konici k soukromé modlitbě, možné přistoupit ke svátosti smíření, před o po mši svaté přijmout sv. přijímání

10:00   Za rodiče a prarodiče z obou stran, duše v očistci a celou živou rodinu


PONDĚLÍ 2. 11.      Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

07:50   Za všechny zemřelé

Jesenec 16:30   Za Bohuslava Mrňku, vnučku Pavlu, rodiče z obou stran a celou živou a + rodinu

18:00   Na úmysl papeže


ÚTERÝ 3. 11.      nezávazná památka sv. Martina de Porres, řeholníka

07:50   Z duše v očistci, na které nikdo nepamatuje


STŘEDA 4. 11.      Památka sv. Karla Boromejského, biskupa

18:00   Za Karla Klváčka, syny a duše v očistci


ČTVRTEK 5. 11.

06:45   Za víru a osvobození našeho národa

Jesenec 18:00   Za rodiče, jejich sourozence, manžela, manžela, zetě vnučku a duše v očistci.


PÁTEK 6.11.      1. pátek v měsíci

07:50   Za + Marii Tylšarovou, manžela, syny a duše v očistci

18:00   Za Oldřicha Slouku a živou a + rodinu


SOBOTA 7. 11.

Skřípov 17:00   Na poděková za 30 let společného života a za dar zdraví požehná do dalších let


NEDĚLE 8.11.    32. neděle v mezidobí

Jesenec 7:30 - 8:00   Otevřený kostel v Jesenci k soukromé modlitbě, možné přistoupit ke svátosti smíření, před o po mši svaté přijmout sv. přijímání

Jesenec 8:00   Za Františka a Marii Pospíšilovy a dvoje rodiče

09:30 -10:30   Otevřený kostel v Konici k soukromé modlitbě, možné přistoupit ke svátosti smíření, před o po mši svaté přijmout sv. přijímání

10:30   Za + rodiče Břízovy s prosboou o Boží požehnání pro živou rodinu


Nabídka duchovní služby – farnosti Jesenec, Konice, Skřípov

Neděle 8. 11. 2020

Jesenec

  • 7:30 - 8:00 Otevřený kostel v Jesenci k soukromé modlitbě, možné přistoupit ke sv. smíření, před a po mši svaté přijmout sv. přijímání
  • 8:00 Mše sv. (sloužící kněz +1 účastník + asistence)

Konice

  • 9:30 – 10:30 Otevřený kostel v Konici k soukromé modlitbě, možné přistoupit ke sv. smíření, před a po mši svaté přijmout sv. přijímání
  • 10:30 Mše sv. (sloužící kněz +1 účastník + asistence)

Přes týden:

  • před oznámenou mší svatou soukromá modlitba, možné přistoupit ke sv. smíření, před a po mši svaté přijmout sv. přijímání
  • Ve středu: od 17:00 hodin otevřený kostel k soukromé modlitbě + zpověď + sv. přijímání, mše svatá sloužena nebude

Takový je záměr, jak to bude ale „zítra“?! Změny podle situace… sledujte www stránky farnosti a CPR

Duchovní služba mimo tyto termíny přes den po domluvě, nejlépe na telefonním čísle 731 402 096.


Dušičky 2020:

  • S polečné dušičkové pobožnosti se na hřbitovech letos nekonají.
  • Plnomocké odpustky pro duše v očistci je možné v této pandemické době vyjímečně získatpo celý listopad. A taky týden před dušičkovým týdnem. Podmínky k získání odpustků zůstávají stejné.
  • Návštěvy nemocných o prvním pátku v listopadu se uskuteční jen po výslovném pozvání zájemců.

Vyšlo nové číslo časopisu Nezbeda a IN

Zájemci nahlaste zájem o předplatné časopisu IN na rok 2021: bez dárku 385,- Kč nebo 3 čísla s dárkem 442,- Kč. Termíny přihlášení již vypršely tak, co nejdřív.
V zákristii v Konici jsou ke koupení stolní kalendáře, několik druhů. Možno objednat nástěnný kalendář - k nahlédnutí je v zákristii. Objednat je možné i kalendář na čtení. - Objednávky pokud možno, co nejdříve, aby se mohly kalendáře již přivézt.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800