Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

8. 11. 2020 - 15. 11. 2020


NEDĚLE 8. 11.      32. neděle v mezidobí

Jesenec 7:30 - 8:00   Otevřený kostel v Jesenci k soukromé modlitbě, možné přistoupit ke svátosti smíření, před či po mši svaté přijmout sv. přijímání

Jesenec 08:00   Za Františka a Marii Pospíšilovy , jejich syna Františka, za Jana Vašulky a dvoje rodiče

15:00 - 15:30   Výstav Nejsvětější svátosti, na začátku či na konci po svátostném požehnání, je možné přijmout sv. přijímání

9:30 - 10:30   Otevřený kostel v Konici k soukromé modlitbě, možné přistoupit ke svátosti smíření, před či po mši svaté přijmout sv. přijímání

10:30   Za + rodiče Břízovy s prosboou o Boží požehnání pro živou rodinu

14:30 - 16:00   Výstav Nejsvětější svátosti, na začátku či na konci po svátostném požehnání, je možné přijmout sv. přijímání


PONDĚLÍ 9. 11.

07:50   Za živou a + rodinu Opletalovu a Drešrovu


ÚTERÝ 10.11.      Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

07:50   Za nemocné z rodiny


STŘEDA 11. 11.      Památka sv. Martina Tourského, biskupa

18:00   Za + Drahomíru a Antonína Chmelické


ČTVRTEK 12. 11.      Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

06:45   Za farníky

Jesenec 17:00   Za + Květu Vyroubalovu


PÁTEK 13. 11.      Památka sv. Anežky České, panny

07:50   Za Jana Grepla, manželku, syna a Františku Zapletalovu


SOBOTA 14. 11.

Skřípov 17:00      Za + rodinu Čehovskou a Pavlatovu


NEDĚLE 15. 11.      33. neděle v mezidobí

Jesenec 07:30 - 08:00   Otevřený kostel v Jesenci k soukromé modlitbě, možné přistoupit ke sv. smíření, před a po mši svaté přijmout sv. přijímání

Jesenec 8:00   Za živou a + rodinu Hajkrovu a Staroštíkovu

9:30 - 10:30   Otevřený kostel v Jesenci k soukromé modlitbě, možné přistoupit ke sv. smíření, před a po mši svaté přijmout sv. přijímání

Konice 10:30   Za + manžela, rodiče Kopečných, syny, duše v očistci a + Arnočta Částku


 • Stále platí pro mše: sloužící kněz +1 účastník + asistence
 • Přes týden: před oznámenou mší svatou soukromá modlitba, možné přistoupit ke sv. smíření, před či po mši svaté přijmout sv. přijímání
  • Takový je záměr, jak to bude ale „zítra“?!
   Změny podle situace… sledujte www stránky farnosti a CPR
 • Duchovní služba mimo tyto termíny přes den po domluvě, nejlépe na telefonním čísle 731 402 096.
 • Plnomocké odpustky pro duše v očistci je možné v této pandemické době vyjímečně získat po celý listopad. Podmínky k získání odpustků podmínky zůstávají stejné. Informace jsou v farním listopadovém zpravodaji a taky na webech farností a CPR
 • Vyšlo nové číslo časopisu Nezbeda a IN.
 • Zájemci nahlaste zájem o předplatné časopisu IN na rok 2021: bez dárku 385,- Kč nebo 3 čísla s dárkem 442,- Kč. Termíny přihlášení již vypršely tak, co nejdřív. Děkuji
 • Zájemci o odebírání časopisu NEZBEDA přihlaste se a přijďte zaplatit předplatné nejpozději ( ! ! ! ) do konce listopadu. Předplatné činí: Nezbeda Kč 275,- ; Nezbeda s přílohou Cvrček (ro mladší děti) Kč 385,-
 • V zákristii v Konici jsou ke koupení stolní kalendáře, několik druhů. Možno objednat nástěnný kalendář - k nahlédnutí je v zákristii. Objednat je možné i kalendář na čtení. - Objednávky pokud možno, co nejdříve, aby se mohly kalendáře již přivézt.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800