Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

15. 11. 2020 - 22. 11. 2020


NEDĚLE 15. 11.      33. neděle v mezidobí

Jesenec 7:30 - 8:00   Otevřený kostel v Jesenci k soukromé modlitbě, možné přistoupit ke svátosti smíření, před či po mši svaté přijmout sv. přijímání

08:00   Za živou a + rodinu Hajkrovu a Staroštíkovu

Konice 9:30 - 10:30   Otevřený kostel v Konici k soukromé modlitbě, možné přistoupit ke svátosti smíření, před či po mši svaté přijmout sv. přijímání

10:30   Za + manžela, rodiče Kopečných, syny, duše v očistci a + Arnočta Částku


PONDĚLÍ 16. 11.      nezávazná památka sv. Markéty Skotské; sv. Gertrudy, panny

06:45


ÚTERÝ 17. 11.      Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

18:00   Za víru a osvobození našeho národa


STŘEDA 18. 11.      nezávazná památka Posvěcení římských bazilik sv.apoštolů Petra a Pavla

14:00   POHŘEB: Josef Spurný

18:00   Za Věru Dostálovou, manžela a švagra Aloise


ČTVRTEK 19. 11.

06:45

Jesenec 17:00


PÁTEK 20. 11.

07:50   Na poděková Pánu Bohu za všechny dary s prosbou Boží požehnání pro celou rodinu


SOBOTA 21. 11.      Památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Skřípov 17:00   Za farníky


NEDĚLE 22. 11.      Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Jesenec 8:00   Za Zdeňku Novotnou a živou a + rodinu Hýblovu a Novotnou

Konice 10:30   Za Marii Machačovou a rodiče a duše v očistci


 • Stále platí pro mše: sloužící kněz +1 účastník + asistence
  • Přes týden: před oznámenou mší svatou soukromá modlitba, možné přistoupit ke sv. smíření, před či po mši svaté přijmout sv. přijímání
   Takový je záměr, jak to bude ale „zítra“?!
  • Změny podle situace… sledujte www stránky farnosti a CPR
 • Duchovní služba mimo tyto termíny přes den po domluvě, nejlépe na telefonním čísle 731 402 096.
 • Plnomocké odpustky pro duše v očistci je možné v této pandemické době vyjímečně získat po celý listopad. Podmínky k získání odpustků podmínky zůstávají stejné. Informace jsou v farním listopadovém zpravodaji a taky na webech farností a CPR
 • Vyšlo nové číslo časopisu Nezbeda a IN
 • Zájemci nahlaste zájem o předplatné časopisu IN na rok 2021: bez dárku 385,- Kč nebo 3 čísla s dárkem 442,- Kč. Termíny přihlášení již vypršely tak, co nejdřív. Děkuji
 • Zájemci o odebírání časopisu NEZBEDA přihlaste se a přijďte zaplatit předplatné nejpozději ( ! ! ! ) do konce listopadu. Předplatné činí: Nezbeda Kč 275,- ; Nezbeda s přílohou Cvrček (ro mladší děti) Kč 385,-
 • V zákristii v Konici jsou ke koupení stolní kalendáře, několik druhů.

 

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800