Vytisknout

15. 11. 2020 - 22. 11. 2020


NEDĚLE 15. 11.      33. neděle v mezidobí

Jesenec 7:30 - 8:00   Otevřený kostel v Jesenci k soukromé modlitbě, možné přistoupit ke svátosti smíření, před či po mši svaté přijmout sv. přijímání

08:00   Za živou a + rodinu Hajkrovu a Staroštíkovu

Konice 9:30 - 10:30   Otevřený kostel v Konici k soukromé modlitbě, možné přistoupit ke svátosti smíření, před či po mši svaté přijmout sv. přijímání

10:30   Za + manžela, rodiče Kopečných, syny, duše v očistci a + Arnočta Částku


PONDĚLÍ 16. 11.      nezávazná památka sv. Markéty Skotské; sv. Gertrudy, panny

06:45


ÚTERÝ 17. 11.      Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

18:00   Za víru a osvobození našeho národa


STŘEDA 18. 11.      nezávazná památka Posvěcení římských bazilik sv.apoštolů Petra a Pavla

14:00   POHŘEB: Josef Spurný

18:00   Za Věru Dostálovou, manžela a švagra Aloise


ČTVRTEK 19. 11.

06:45

Jesenec 17:00


PÁTEK 20. 11.

07:50   Na poděková Pánu Bohu za všechny dary s prosbou Boží požehnání pro celou rodinu


SOBOTA 21. 11.      Památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Skřípov 17:00   Za farníky


NEDĚLE 22. 11.      Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Jesenec 8:00   Za Zdeňku Novotnou a živou a + rodinu Hýblovu a Novotnou

Konice 10:30   Za Marii Machačovou a rodiče a duše v očistci