Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

22. 11. 2020 - 29. 11. 2020

NEDĚLE 22. 11.      Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

07:30   Otevřený kostel v Jesenci k soukromé modlitbě, možné přistoupit ke svátosti smíření, před či po mši svaté přijmout sv. přijímání

Jesenec 8:00   Za Zdeňku Novotnou a živou a + rodinu Hýblovu a Novotnou

09:30   Otevřený kostel v Jesenci k soukromé modlitbě, možné přistoupit ke svátosti smíření, před či po mši svaté přijmout sv. přijímání

Konice 10:30   Za Marii Machačovou a rodiče a duše v očistci


PONDĚLÍ 23. 11.      nezávazná památka sv. Klementa I., papeže a mučedníka; sv Kolumbána, opata

07:50   Za + rodiče, prarodiče a ostatní příbuzné, prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu a za duše v očistci

14:00   POHŘEB: Petr Vrba


ÚTERÝ 24. 11.   Památka sv. Ondřeje Dung-Lace, kněze a druhů, mučedníků

07:50


STŘEDA 25. 11.      nezávazná památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

18:00   Za Františka a Marii Pospíšilovy , jejich syna Františka, za Jana Vašulky a dvoje rodiče


ČTVRTEK 26. 11.

06:45   Na poděkování Pánu Bohu k životnímu jubileu 95 let, s prosbou o Boží posilu a požehnání

Jesenec 17:00


PÁTEK 27. 11.

07:50


SOBOTA 28. 11.

Skřípov 17:00   Za Miloslava Grulicha, rodiče a sourozence


NEDĚLE 29. 11.      1. neděle adventní

Jesenec 8:00   Za Marii a Václava Navrátilovy a za živou a + rodinu

Konice 10:30   Za Filomenu Svobodovu, manžela a celou + rodinu


 • Bohoslužby do této neděle 22. listopadu (včetně) jsou s nanejvýš 15 osob. Od pondělí 23. listopadu jsou do odvolání bohoslužby (svatby, pohřby, mše svaté) možné nanejvýš s 20 osobami.
  • Přes týden: před oznámenou mší svatou soukromá modlitba, možné přistoupit ke sv. smíření, před či po mši svaté přijmout sv. přijímání
  • Změny podle situace… sledujte www stránky farnosti a CPR
  • Duchovní služba mimo tyto termíny přes den po domluvě, nejlépe na telefonním čísle 731 402 096.
 • Plnomocké odpustky pro duše v očistci je možné v této pandemické době vyjímečně získat po celý listopad. Podmínky k získání odpustků podmínky zůstávají stejné. Informace jsou v farním listopadovém zpravodaji a taky na webech farností a CPR
 • Vyšlo nové číslo časopisu Nezbeda a IN
 • Zájemci nahlaste zájem o předplatné časopisu IN na rok 2021: bez dárku 385,- Kč nebo 3 čísla s dárkem 442,- Kč. Termíny přihlášení již vypršely tak, co nejdřív. Děkuji.
 • Zájemci o odebírání časopisu NEZBEDA přihlaste se a přijďte zaplatit předplatné nejpozději ( ! ! ! ) do konce listopadu. Předplatné činí: Nezbeda Kč 275,- ; Nezbeda s přílohou Cvrček (ro mladší děti) Kč 385,-
 • V zákristii v Konici jsou ke koupení stolní kalendáře, několik druhů a adventní kalendáře s magnetkou.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800