Vytisknout

22. 11. 2020 - 29. 11. 2020

NEDĚLE 22. 11.      Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

07:30   Otevřený kostel v Jesenci k soukromé modlitbě, možné přistoupit ke svátosti smíření, před či po mši svaté přijmout sv. přijímání

Jesenec 8:00   Za Zdeňku Novotnou a živou a + rodinu Hýblovu a Novotnou

09:30   Otevřený kostel v Jesenci k soukromé modlitbě, možné přistoupit ke svátosti smíření, před či po mši svaté přijmout sv. přijímání

Konice 10:30   Za Marii Machačovou a rodiče a duše v očistci


PONDĚLÍ 23. 11.      nezávazná památka sv. Klementa I., papeže a mučedníka; sv Kolumbána, opata

07:50   Za + rodiče, prarodiče a ostatní příbuzné, prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu a za duše v očistci

14:00   POHŘEB: Petr Vrba


ÚTERÝ 24. 11.   Památka sv. Ondřeje Dung-Lace, kněze a druhů, mučedníků

07:50


STŘEDA 25. 11.      nezávazná památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

18:00   Za Františka a Marii Pospíšilovy , jejich syna Františka, za Jana Vašulky a dvoje rodiče


ČTVRTEK 26. 11.

06:45   Na poděkování Pánu Bohu k životnímu jubileu 95 let, s prosbou o Boží posilu a požehnání

Jesenec 17:00


PÁTEK 27. 11.

07:50


SOBOTA 28. 11.

Skřípov 17:00   Za Miloslava Grulicha, rodiče a sourozence


NEDĚLE 29. 11.      1. neděle adventní

Jesenec 8:00   Za Marii a Václava Navrátilovy a za živou a + rodinu

Konice 10:30   Za Filomenu Svobodovu, manžela a celou + rodinu