Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

29. 11. 2020 - 6. 12. 2020

NEDĚLE 29. 11.      1. neděle adventní

Jesenec 7:30   Otevřený kostel v Jesenci k soukromé modlitbě, možné přistoupit ke svátosti smíření, před či po mši svaté přijmout sv. přijímání

08:00   Za Marii a Václava Navrátilovy a za živou a + rodinu

Konice 9:30  Otevřený kostel v Jesenci k soukromé modlitbě, možné přistoupit ke svátosti smíření, před či po mši svaté přijmout sv. přijímání

10:30   Za Filomenu Svobodovu, manžela a celou + rodinu


PONDĚLÍ 30. 11.       Svátek sv. Ondřeje, apoštola

07:50   Za farníky


ÚTERÝ 1. 12.

06:45


STŘEDA 2. 12.

18:00   Za živou a + rodinu Krejčí a duše v očistci


ČTVRTEK 3. 12.      Památka sv. Františka Xaverského, kněze

6:45   Za + Marii Rozsívalovou

Jesenec 17:00


PÁTEK 4. 12.      nezávazná památka sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve, sv. Barbora

07:50   Za Jarmilu a Miroslava Antlovy a pravnučku Martinu

13:00   POHŘEB: František Polák

18:00   Za víru a osvobození našeho národa


SOBOTA 5. 12.      nezávazná památka sv. Sába Jeruzalémský

Skřípov 17:00   Za Jakuba Zapletala


NEDĚLE 6. 12.      2. neděle adventní

Jesenec 8:00   Za pana Brenena a paní Roberts

Konice 10:30   Za živou a + rodinu Slámovu a Ohlídalovu

Výstav Nejsvětější Svátosti - bude upřesněno v následujících ohláškách


  • Bohoslužby do této neděle 28. listopadu (včetně) jsou s nanejvýš 20 osob. Od pondělí 23. listopadu jsou do odvolání bohoslužby (svatby, pohřby, mše svaté) s počtem podle státních nařízení - sledujte sdělovací prostředky
  • Návštěvy nemocných (1. pátek, doba předvánoční):
    • Jesenec: tento čtvrtek odpoledne
    • Konice: tento pátek během dne (dopoledne před pohřbem případně po pohřbu odpoledne; nejpve budou návštěvy v Konici, nebude-li to časově možné, dědiny přijdou na řadu příští pátek)
    • Všechny zájence mi jednotlivě, prosím, nahlaste, jsetli mají zájem přistoupi v této době ke svátostem.
  • Zájemci o odebírání časopisu NEZBEDA přihlaste se a přijďte zaplatit předplatné nejpozději ( ! ! ! ) do konce listopadu. Předplatné činí: Nezbeda Kč 275,- ; Nezbeda s přílohou Cvrček (ro mladší děti) Kč 385,-
  • V zákristii v Konici jsou ke koupení stolní kalendáře, několik druhů a adventní kalendáře s magnetkou.
  • Přijměte výzvu našich o. biskupů: po první tři středy adventu se zapojit do dobrovolného, vědomého a citelného postu za ukončení pandemie, k němuž taky doré přidat almužnu na libovolný dobrý účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou.

 

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800