Vytisknout

29. 11. 2020 - 6. 12. 2020

NEDĚLE 29. 11.      1. neděle adventní

Jesenec 7:30   Otevřený kostel v Jesenci k soukromé modlitbě, možné přistoupit ke svátosti smíření, před či po mši svaté přijmout sv. přijímání

08:00   Za Marii a Václava Navrátilovy a za živou a + rodinu

Konice 9:30  Otevřený kostel v Jesenci k soukromé modlitbě, možné přistoupit ke svátosti smíření, před či po mši svaté přijmout sv. přijímání

10:30   Za Filomenu Svobodovu, manžela a celou + rodinu


PONDĚLÍ 30. 11.       Svátek sv. Ondřeje, apoštola

07:50   Za farníky


ÚTERÝ 1. 12.

06:45


STŘEDA 2. 12.

18:00   Za živou a + rodinu Krejčí a duše v očistci


ČTVRTEK 3. 12.      Památka sv. Františka Xaverského, kněze

6:45   Za + Marii Rozsívalovou

Jesenec 17:00


PÁTEK 4. 12.      nezávazná památka sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve, sv. Barbora

07:50   Za Jarmilu a Miroslava Antlovy a pravnučku Martinu

13:00   POHŘEB: František Polák

18:00   Za víru a osvobození našeho národa


SOBOTA 5. 12.      nezávazná památka sv. Sába Jeruzalémský

Skřípov 17:00   Za Jakuba Zapletala


NEDĚLE 6. 12.      2. neděle adventní

Jesenec 8:00   Za pana Brenena a paní Roberts

Konice 10:30   Za živou a + rodinu Slámovu a Ohlídalovu

Výstav Nejsvětější Svátosti - bude upřesněno v následujících ohláškách