Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

6. 12. 2020 - 13. 12. 2020

NEDĚLE 6. 12.      2. neděle adventní

Jesenec 7:30   Otevřený kostel v Jesenci k soukromé modlitbě, možné přistoupit ke svátosti smíření, před či po mši svaté přijmout sv. přijímání

Jesenec 08:00   Za pana Brenena a paní Roberts

Konice 9:30   Otevřený kostel v Konici k soukromé modlitbě, možné přistoupit ke svátosti smíření, před či po mši svaté přijmout sv. přijímání

Konice 10:30   Za živou a + rodinu Slámovu a Ohlídalovu

Konice 14:30 - 16:30   Výstav Nejsvětější Svátosti

Jesenec 15:00 - 16:00   Výstav Nejsvětější Svátosti


PONDĚLÍ 7. 12.      Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

07:50   Na jistý úmysl


ÚTERÝ 8. 12.      Slavnost Panny Marie počaté bez pokvrny prvotního hříchu

Doporučený svátek - věřícím se doporučuje tohoto dne účastnit se mše svaté

07:50   Za rodiče Čeplovy a Grulichovy

Jesenec 16:30   Ke cti P. Marie, s poděkováním za její návrat na Staroměstské nám. s prosbou za obrácení národa a jeho ochranu

18:00   Za Janu Ulmanovu, manžela, bratra a rodiče Jáchymovy


STŘEDA 9. 12.

18:00   Za živou a + rodinu Voglovu a Ševčíkovu a duše v očistci


ČTVRTEK 10. 12.

06:45   Za dar zdraví a Boží pomoc.


PÁTEK 11. 12.      nezávazná památka sv. Damasa I., papeže

07:50   Za rodinu Pajchlovu, syna, zetě, všechny + z rodiny a duše v očistci


SOBOTA 12. 12.      Panny Marie Guadalupské

Skřípov 17:00


NEDĚLE 13. 12.      3. neděle adventní

Jesenec 8:00   Za farníky

Konice 10:30   Na poděkování za 70 let života, s prosbou o další ochranu a Boží požehnání pro celou rodinu


 • Na bohoslužbách se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % míst k sezení,  přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu, účast na svatbě a pohřbu - ne vyšší než 30 osob,
 • Čas vracet se do kostela (kdo není nemocný či nemouhoucí…) - v Konici je možné do 100 osob, v Jesenci až 50. Tento stav prozatím platí do 12. prosince 2020 do 23:59.
  • V neděli je v Konici 1 mše sv. - až bude v neděli přetlak přes 100 osob, tak následující neděli mohou být 2 bohoslužby.
 • Návštěvy nemocných (doba předvánoční):
  • Konice: tento pátek během dne - ve vesnicích, které zbyly obejít na 1. pátek + ti, které ještě nahlásíte
 • V zákristii v Konici i Jesenci jsou ke koupení stolní kalendáře, několik druhů a adventní kalendáře s magnetkou.
 • Přijměte výzbu našich o. biskupů: po první tři středy adventu se zapojit do dobrovolného, vědomého a citelného postu za ukončení pandemie, k němuž taky dobré přidat almužnu na libovolný dobrý účel.To vše nadále ve spojení s modlitbou.
 • Zapisování mešních úmyslů na 1. pololetí roku2021:
  • V Konici nejlépe po telefonu - ve vymezeném čase: neděle 6.12. 16. až 17. hodina, úterý po ranní mši sv. svaté od 9:00 maximálně do 10. hodiny
  • V Jesenci tento čtvrtek po večerní mši sv. osobně. Nebo nejlépe telefonicky mezi 15. až 16. hodinou
 • Vyšlo nové číslo časopisu NEZBEDA.
 • Letos se ještě nekonala sbírka na misie - vykonáme ji příští neděli - 13. prosince. Účastníci této nedělní bohoslužby mohou přinést peníze i od těch, kteří nemohou do kostela. Do neděle (13.11.) můžete přinést peníze i do zákristie po mši sv. nebo na faru.

 

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800