Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice
13. 12. 2020 - 20. 12. 2020


NEDĚLE 13. 12.      3. neděle adventní

Sbírka na misie

Jesenec 7:30   Otevřený kostel v Jesenci k soukromé modlitbě, možné přistoupit ke svátosti smíření, před či po mši svaté přijmout sv. přijímání

8:00   Za farníky

Konice 9:30   Otevřený kostel v Konici k soukromé modlitbě, možné přistoupit ke svátosti smíření, před či po mši svaté přijmout sv. přijímání

10:30   Na poděkování za 70 let života, s prosbou o další ochranu a Boží požehnání pro celou rodinu


PONDĚLÍ 14. 12.      Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

07:50   Za rodiče


ÚTERÝ 15. 12.

07:50   Za + manžela, rodiče Kopečných, syny, duše v očistci a + Arnočta Částku


STŘEDA 16. 12.

18:00   Na jistý úmysl


ČTVRTEK 17. 12.

06:45

Jesenec 17:00   Za + manžela, dvoje rodiče, bratry a celou živou a + rodinu


PÁTEK 18.12.

07:50   Za Františka Blechtu a celou rodinu


SOBOTA 19. 12.

Skřípov 17:00   Za farníky


NEDĚLE 20. 12.      4. neděle adventní

Jesenec 8:00

Konice 10:30   Za + Františka Reitra, bratra, rodiče a rodinu Kalábovu


 • Zpověď před Vánocemi v tomto týdnu:
  • Jesenec: čtvrtek 15:30 - 17:00 hodin
  • Konice: sobota 8:30 - 10:30 hodin
  • Skřípov: sobota 16:30 - 17:00 hodin
  • jinak vždy před bohoslužbami
 • Na bohoslužbách se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % míst k sezení,  přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu, v Jesenci až 50 osob, v Konici je možné do 100 osob, účast na svatbě a pohřbu - ne vyšší než 30 osob.
  Tento stav prozatím platí do 12. prosince 2020 do 23:59.
 • V neděli je v Konici 1 mše sv. - až bude v neděli přetlak přes 100 osob, tak následující neděli mohou být 2 bohoslužby.
 • V zákristii v Konici i Jesenci jsou ke koupení stolní kalendáře, několik druhů a adventní kalendáře s magnetkou.
 • Přijměte výzbu našich o. biskupů: po první tři středy adventu se zapojit do dobrovolného, vědomého a citelného postu za ukončení pandemie, k němuž taky dobré přidat almužnu na libovolný dobrý účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou.
 • Vyšlo nové číslo časopisu IN a NEZBEDA.

 

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800