Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

20. 12. 2020 - 27. 12. 2020


NEDĚLE 20. 12.      4. neděle adventní

Jesenec 8:00

Konice 10:30   Za + Františka Reitra, bratra, rodiče a rodinu Kalábovu


PONDĚLÍ 21. 12.

07:50   Za rodiče a prarodiče z obou stran a duše v očistci


ÚTERÝ 22. 12.

07:50


STŘEDA 23. 12.

18:00


ČTVRTEK 24. 12.      Štědrý den

Konice 20:00   Za živou a + rodinu Kočí

Jesenec 21:30   Za Jana a Ludmilu Kvapilovy, živou + rodinu s prosbou o Boží požehnání


PÁTEK 25. 12.      Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

Závazný zasvěcený svátek

Konice 07:45   Za + Josefa Veisgarbera , manželku, dceru a celou živou a + rodinu

Jesenec 9:15   Za Annu Koutnou, manžela a syna

Konice 10:45   Za živou a + rodinu Greplovu


SOBOTA 26. 12.      Svátek Sv. Štěpána, prvomučedníka

Konice 7:45   Za + Ladislava a Jiřinu Fantýnkovy a celou živou a + rodinu

Jesenec 9:15

Skřípov 17:00   Na poděkování za 50 let života s prosbou o požehnání do dalších let


NEDĚLE 27. 12.      Svátek SV. RODINY, Ježíše, Marie a Josefa

Konice 7:45   Za Josefa Přecechtěla a rodiče

Jesenec 9:15

Konice 10:45   Za farníky


 • REZERVACE MÍST NA BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH
  • V SOUČASNÉ DOBĚ JE NA BOHOSLUŽBÁCH POVOLENO OBSADIT JEN 20% MÍST K SEZENÍ
  • Účast může být nanejvíš v Konici 70, v Jesenci 35 osob. V Konici a Jesenci na bohoslužby během svátků je třeba se přihlásit telefonem či e-mailem na faře, nebo se s předstihem zapsat do seznamů umístěných v kostele. Kdo ze zapsaných (přihlášených) z jakého kdokoliv důvodu se nakonec nebude moci zúčastnit, tak ať se odhlásí telefonicky, či nechá se vyškrtnout ze seznamu, někým který na bohoslužby půjde (příbuzní, sousedé). Tak uvolní místo pro někoho jiného.
  • Při příchodu do kostela na mši sv. si taky vyzvedněte u vchodu červenou kartičku. Ty jsou napočítány na počet míst, které je možné obsadit. Nejsou-li již kartičky, kapacita pro účast na bohoslužbě již je vyčerpaná. Z tohoto důvodu, aby jste nemuseli stát v chodbičce u zákristie nebo venku, je třeba udělat onu rezervaci.
 • O svátku Sv. Rodiny mohou manželé obnovit své manželské sliby. budou-li oba manželé spolu na jedné mši sv.
  • O tomto svátku, neděli, je podle data svátek sv. Jana Evangelisty - je možné posvětit víno. Víno k posvěcení uložte pod starou kazatelnu.
 • Vyšlo nové číslo farního zpravodaje.

 

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800