Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

27. 12. 2020 - 3. 1. 2020


NEDĚLE 27.12.      Svátek SV. RODINY, Ježíše, Marie a Josefa

Konice 07:45   Za Josefa Přecechtěla a rodiče

Jesenec 09:15

Konice 10:45   Za farníky


PONDĚLÍ 28. 12.      Svátek svatých Mláďátek, mučedníků

07:50


ÚTERÝ 29. 12.

07:50   Za Josefa Horáka, 2 bratry a 2 švagrové


STŘEDA 30. 12.

18:00   Za Anežku Drešrovu, manžela, rodiče a sourozence


ČTVRTEK 31. 12.      nezávazná památka sv. Silvestra I., papeže

Konice 17:00   Na poděkování za uplynulý rok a s prosbou o Boží požehnání do nového roku 2020

Jesenec 18:30   Na poděkování za uplynulý rok a s prosbou o Boží požehnání do nového roku 2020


PÁTEK 1. 1.      Slavnost Matky Boží, Panny Marie

závazný zasvěcený svátek

Světový den modliteb za mír

Končí oktáv Narození Páně

07:45

Jesenec 9:15

10:30


SOBOTA 2.1.      Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

Skřípov 17:00   Za zdraví na duši i na těle


NEDĚLE 3. 1.      2. neděle po Narození Páně

07:45   Za + manžela, + rodiče Kopečných, syny a Arnošta Částku

Jesenec 9:15   Za Františku Müllerovu, rodiče, sourozence a duše v očistci

10:30   Za farníky


 • REZERVACE MÍST NA BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH
  • v SOUČASNÉ DOBĚ (od 28. 12.) JE NA BOHOSLUŽBÁCH POVOLENO OBSADIT JEN 10% MÍST K SEZENÍ => Účast může být nanejvíš v Konici 35, v Jesenci 18 osob.
  • V Konici a Jesenci na bohoslužby během svátků je třeba se přihlásit telefonem či e-mailem na faře, nebo se s předstihem zapsat do seznamů umístěných v kostele.
  • Kdo ze zapsaných (přihlášených) z jakého kdokoliv důvodu se nakonec nebude moci zúčastnit, tak ať se odhlásí telefonicky, či nechá se vyškrtnout ze seznamu, někým který na bohoslužby půjde (příbuzní, sousedé). Tak uvolní místo pro někoho jiného.
  • Při příchodu do kostela na mši sv. si taky vyzvedněte u vchodu červenou kartičku. Ty jsou napočítány na počet míst, které je možné obsadit. Nejsou-li již kartičky, kapacita pro účast na bohoslužbě již je vyčerpaná.
  • Z tohoto důvodu, aby jste nemuseli stát v chodbičce u zákristie nebo venku, je třeba udělat onu rezervaci
 • Vyšlo nové číslo časopisu IN.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800