Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

3. 1. 2021 - 10. 1. 2021


NEDĚLE 3. 1.      2. neděle po Narození Páně

07:45   Za + manžela, + rodiče Kopečných, syny a Arnošta Částku

Jesenec 9:15   Za Františku Müllerovu, rodiče, sourozence a duše v očistci

10:30   Za farníky

Konice 14:30 - 16:30   Výstav Nejsvětější Svátosti

Jesenec 15:00 - 16:00   Výstav Nejsvětější Svátosti


PONDĚLÍ 4. 1.   Pondělí po oktávu Narození Páně

07:50   Za požehnání, ochranu Boží, za poznání a přijetí Boží vůle a duše v očistci


ÚTERÝ 5. 1.   Úterý po oktávu Narození Páně

07:50   Za víru a osvobození našeho národa


STŘEDA 6. 1.   Slavnost Zjevení Páně

Doporučený svátek - věřícím se doporučuje tohoto dne účastnit se mše svaté

07:45

Jesenec 16:30

18:00   Za + Jiřího Lenfelda


ČTVRTEK 7. 1.   Čtvrtek po Zjevení Páně

06:45

Jesenec 12:00 - 16:30   Adorační den farnosti Jesenec den modliteb za bohoslovce

Jesenec 17:00


PÁTEK 8. 1.   Pátek po Zjevení Páně

18:00   Za organizátory a dárce Tříkrálové sbírky


SOBOTA 9. 1.   Sobota po Zjevení Páně

14:00 POHŘEB: Marie Snášelová

Skřípov 17:00   Za počaté děti, jejich rodiče a lékaře


NEDĚLE 10. 1.      Svátek Křtu Páně

07:45   Na poděkování za všechna dobrodiní s prosbou o další pomoc a za všechny dobrodince

Jesenec 9:15   Za farníky

10:30   Za + bratra Jiřího Faltýnka


 • REZERVACE MÍST NA BOHOSLUŽBY O NEDĚLÍCH A SVÁTCÍCH
  • v SOUČASNÉ DOBĚ (od 28. 12.) JE NA BOHOSLUŽBÁCH POVOLENO OBSADIT JEN 10% MÍST K SEZENÍ
  • Účast může být nanejvýš v Konici 35, v Jesenci 18 osob.
  • V Konici a Jesenci na bohoslužby O NEDĚLÍCH A SVÁTCÍCH je třeba se přihlásit telefonem či e-mailem na faře, nebo se s předstihem zapsat do seznamů umístěných v kostele. Kdo ze zapsaných (přihlášených) z jakého kdokoliv důvodu se nakonec nebude moci zúčastnit, tak ať se odhlásí telefonicky, či nechá se vyškrtnout ze seznamu, někým který na bohoslužby půjde (příbuzní, sousedé). Tak uvolní místo pro někoho jiného.
  • Při příchodu do kostela na mši sv. si taky vyzvedněte u vchodu červenou kartičku. Ty jsou napočítány na počet míst, které je možné obsadit. Nejsou-li již kartičky, kapacita pro účast na bohoslužbě již je vyčerpaná.
  • Z tohoto důvodu, aby jste nemuseli stát v chodbičce u zákristie nebo venku, je třeba udělat onu rezervaci
 • Návštěvy nemocných:
  • Jesenec čtvrtek odpoledne
  • Konice v pátek během dne
  • Prosím, aby zájemci potvrdili svůj zájem

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800