Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

10. 1. 2021 - 17. 1. 2021


NEDĚLE 10. 1.      Svátek Křtu Páně

07:45   Na poděkování za všechna dobrodiní s prosbou o další pomoc a za všechny dobrodince

Jesenec 9:15   Za farníky

10:45   Za + bratra Jiřího Faltýnka


PONDĚLÍ 11. 1.

07:50


ÚTERÝ 12. 1.

07:50   Za + syna, manželku a duše v očistci


STŘEDA 13.1.      nezávazná památka Sv. Hilaria, biskupa a uřitele církve

18:00   Za + Pavla Janečka


ČTVRTEK 14. 1.

06:45

Jesenec 17:00    Na poděkování za 70 let života s prosbou o dar zdraví


PÁTEK 15. 1.

07:50


SOBOTA 16. 1.

Skřípov 17:00   Za Jiřího Ericha a prarodiče Kvapilovy


NEDĚLE 17. 1.      2. neděle v mezidobí

07:45   Za farníky

Jesenec 9:15   Za Antonína a Marii Navrátilovy, živou a + rodinu

10:45   Na poděkování P. Bohu ta 70 let života, s prosbou na přímluvu P. Marie o dar zdraví a požehnání pro celou rodinu


 • Účast na bohoslužbách stále trvá podle epidemiologockých nařízení. (viz. níže) Změny mohou nastat, pokud budou vydána jiná vládní nařízení v době pandemie. Sledujte, prosím, sdělovací prostředky, weby farností a informace na kostelních vývěskách.
 • REZERVACE MÍST NA BOHOSLUŽBY O NEDĚLÍCH A SVÁTCÍCH v SOUČASNÉ DOBĚ (od 28. 12.) JE NA BOHOSLUŽBÁCH POVOLENO OBSADIT JEN 10% MÍST K SEZENÍ
  • Účast může být nanejvýš v Konici 35, v Jesenci 18 osob.
  • V Konici a Jesenci na bohoslužby O NEDĚLÍCH A SVÁTCÍCH je třeba se přihlásit telefonem či e-mailem na faře, nebo se s předstihem zapsat do seznamů umístěných v kostele. Kdo ze zapsaných (přihlášených) z jakého kdokoliv důvodu se nakonec nebude moci zúčastnit, tak ať se odhlásí telefonicky, či nechá se vyškrtnout ze seznamu, někým který na bohoslužby půjde (příbuzní, sousedé). Tak uvolní místo pro někoho jiného.
  • Při příchodu do kostela na mši sv. si taky vyzvedněte u vchodu červenou kartičku. Ty jsou napočítány na počet míst, které je možné obsadit. Nejsou-li již kartičky, kapacita pro účast na bohoslužbě již je vyčerpaná. Z tohoto důvodu, aby jste nemuseli stát v chodbičce u zákristie nebo venku, je třeba udělat onu rezervaci
 • Vyšlo nové číslo farního zpravodaje.
 • Příspevek na náklady farností je požné zaslat přímo na účet farností. Ozvalo se více hlasů z terénu od věřících, že by rádi přispěli svým farnostem na režijní výdaje přímo na účet farnosti, když teď není možnost přispívat při osobní návštěvě kostela.
  • Čísla farních účtů můžete najít na webech svých farností. Případně o ně požádat na faře. Nebo taky přinést obnos v hotovosti, kde dostanete potvrzení (dary církvi je taky možno použít ke snížení daní podnikatelů i fyzických osob)

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800