Vytisknout

10. 1. 2021 - 17. 1. 2021


NEDĚLE 10. 1.      Svátek Křtu Páně

07:45   Na poděkování za všechna dobrodiní s prosbou o další pomoc a za všechny dobrodince

Jesenec 9:15   Za farníky

10:45   Za + bratra Jiřího Faltýnka


PONDĚLÍ 11. 1.

07:50


ÚTERÝ 12. 1.

07:50   Za + syna, manželku a duše v očistci


STŘEDA 13.1.      nezávazná památka Sv. Hilaria, biskupa a uřitele církve

18:00   Za + Pavla Janečka


ČTVRTEK 14. 1.

06:45

Jesenec 17:00    Na poděkování za 70 let života s prosbou o dar zdraví


PÁTEK 15. 1.

07:50


SOBOTA 16. 1.

Skřípov 17:00   Za Jiřího Ericha a prarodiče Kvapilovy


NEDĚLE 17. 1.      2. neděle v mezidobí

07:45   Za farníky

Jesenec 9:15   Za Antonína a Marii Navrátilovy, živou a + rodinu

10:45   Na poděkování P. Bohu ta 70 let života, s prosbou na přímluvu P. Marie o dar zdraví a požehnání pro celou rodinu