Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

17. 1. 2021 - 24. 1. 2021


NEDĚLE 17. 1.      2. neděle v mezidobí

07:45   Za farníky

Jesenec 9:15   Za Antonína a Marii Navrátilovy, živou a + rodinu

10:45   Na poděkování P. Bohu ta 70 let života, s prosbou na přímluvu P. Marie o dar zdraví a požehnání pro celou rodinu


PONDĚLÍ 18. 1.      Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

18. - 25. - týden modliteb za jednotu křesťanů

07:50   Na jistý úmysl


ÚTERÝ 19. 1.

07:50   Za víru a osvobození našeho národa


STŘEDA 20. 1.      nezávazná památka Sv. Fabiána, papeže a mučedíka; Sv. Šebestiána, mučedníka

18:00


ČTVRTEK 21. 1.      Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

06:45   Za + manžela, + rodiče Kopečných, syny a Arnošta Cástku

Jesenec 17:00


PÁTEK 22. 1.      nezávazná památka sv.Vincence,jáhna a mučedníka

07:50   Za Marii Dostálovu, manžela, bratra a rodiče z obou stran


SOBOTA 23. 1.

Skřípov 17:00   Za farníky


NEDĚLE 24. 1.      3. neděle v mezidobí

DEN BIBLE, SBÍRKA NA BIBLICKÉ DÍLO

07:45   Za živou a + rodinu Jevických a duše v očistci

Jesenec 9:15   Za + manžela, za rodinu Žáčkovu a Eliášovu a duše v očistci

10:45   Za + MUDr.Marcelu Maškovou, rodačku z Runářova, jejího žijícího manžela Ing. Zdeňka Maška, CSc., z Olomouce a žijící dceru Ing. Marcelu Machačíkovou a zetě Ing. Jiřího Machačíka  z Olomouce a rodiny jejich dcer Markéty, Terezky a Kristíny, za zemřelou bábinku Hermínu Tilscherovou a maminku Leopoldinu Gelnarovou z Runářova.


 • Účast na bohoslužbách stále trvá podle epidemiologockých nařízení. (viz. níže)
  • Změny mohou nastat, pokud budou vydána jiná vládní nařízení v době pandemie. Sledujte, prosím, sdělovací prostředky, weby farností a informace na kostelních vývěskách.
  • v SOUČASNÉ DOBĚ (od 28. 12.) JE NA BOHOSLUŽBÁCH POVOLENO OBSADIT JEN 10% MÍST K SEZENÍ
  • Účast může být nanejvýš v Konici 35, v Jesenci 18 osob.
  • REZERVACE MÍST NA BOHOSLUŽBY O NEDĚLÍCH A SVÁTCÍCH V Konici a Jesenci na bohoslužby O NEDĚLÍCH A SVÁTCÍCH je třeba se přihlásit telefonem či e-mailem na faře, nebo se s předstihem zapsat do seznamů umístěných v kostele. Kdo ze zapsaných (přihlášených) z jakého kdokoliv důvodu se nakonec nebude moci zúčastnit, tak ať se odhlásí telefonicky, či nechá se vyškrtnout ze seznamu, někým který na bohoslužby půjde (příbuzní, sousedé). Tak uvolní místo pro někoho jiného.
  • Při příchodu do kostela na mši sv. si taky vyzvedněte u vchodu červenou kartičku. Ty jsou napočítány na počet míst, které je možné obsadit. Nejsou-li již kartičky, kapacita pro účast na bohoslužbě již je vyčerpaná.
  • Z tohoto důvodu, aby jste nemuseli stát v chodbičce u zákristie nebo venku, je třeba udělat onu rezervaci
 • Příspevek na náklady farností je požné zaslat přímo na účet farností.
  • Ozvalo se více hlasů z terénu od věřících, že by rádi přispěli svým farnostem na režijní výdaje přímo na účet farnosti, když teď není možnost přispívat při osobní návštěvě kostela.
  • Čísla farních účtů můžete najít na webech svých farností. Případně o ně požádat na faře. Nebo taky přinést obnos v hotovosti, kde dostanete potvrzení (dary církvi je taky možno použít ke snížení daní podnikatelů i fyzických osob)

 

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800