Vytisknout

17. 1. 2021 - 24. 1. 2021


NEDĚLE 17. 1.      2. neděle v mezidobí

07:45   Za farníky

Jesenec 9:15   Za Antonína a Marii Navrátilovy, živou a + rodinu

10:45   Na poděkování P. Bohu ta 70 let života, s prosbou na přímluvu P. Marie o dar zdraví a požehnání pro celou rodinu


PONDĚLÍ 18. 1.      Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

18. - 25. - týden modliteb za jednotu křesťanů

07:50   Na jistý úmysl


ÚTERÝ 19. 1.

07:50   Za víru a osvobození našeho národa


STŘEDA 20. 1.      nezávazná památka Sv. Fabiána, papeže a mučedíka; Sv. Šebestiána, mučedníka

18:00


ČTVRTEK 21. 1.      Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

06:45   Za + manžela, + rodiče Kopečných, syny a Arnošta Cástku

Jesenec 17:00


PÁTEK 22. 1.      nezávazná památka sv.Vincence,jáhna a mučedníka

07:50   Za Marii Dostálovu, manžela, bratra a rodiče z obou stran


SOBOTA 23. 1.

Skřípov 17:00   Za farníky


NEDĚLE 24. 1.      3. neděle v mezidobí

DEN BIBLE, SBÍRKA NA BIBLICKÉ DÍLO

07:45   Za živou a + rodinu Jevických a duše v očistci

Jesenec 9:15   Za + manžela, za rodinu Žáčkovu a Eliášovu a duše v očistci

10:45   Za + MUDr.Marcelu Maškovou, rodačku z Runářova, jejího žijícího manžela Ing. Zdeňka Maška, CSc., z Olomouce a žijící dceru Ing. Marcelu Machačíkovou a zetě Ing. Jiřího Machačíka  z Olomouce a rodiny jejich dcer Markéty, Terezky a Kristíny, za zemřelou bábinku Hermínu Tilscherovou a maminku Leopoldinu Gelnarovou z Runářova.