Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice
24. 1. 2021 - 31. 1. 2021

NEDĚLE 24. 1.      3. neděle v mezidobí

DEN BIBLE, SBÍRKA NA BIBLICKÉ DÍLO

07:45   Za živou a + rodinu Jevických a duše v očistci

Jesenec 9:15   Za + manžela, za rodinu Žáčkovu a Eliášovu a duše v očistci

10:45   Za + MUDr. Marcelu Maškovou, rodačku z Runářova, jejího žijícího manžela Ing. Zdeňka Maška, CSc., z Olomouce a žijící dceru Ing. Marcelu Machačíkovou a zetě Ing. Jiřího Machačíka  z Olomouce a rodiny jejich dcer Markéty, Terezky a Kristíny, za zemřelou bábinku Hermínu Tilscherovou a maminku Leopoldinu Gelnarovou z Runářova.


PONDĚLÍ 25. 1.      Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

07:50   Za rodinu Dolákovu a Duše v očistci


ÚTERÝ 26. 1.    Památka sv.Timoteje a Tita, biskupů

07:50    Za Jaroslava Dostála a duše v očistci


STŘEDA 27. 1.      nezávazná památka Sv. Anděly Merici, panny

17:00


ČTVRTEK 28. 1.      Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

06:45

Jesenec 17:00


PÁTEK 29. 1.

07:50  Za rodinu Hofnanovu a duše v očistci


SOBOTA 30. 1.

Skřípov 17:00   Za rodinu Dočkalovu, Růžičkovu, Nevrlovu a Kaplánkovy


NEDĚLE 31. 1.       4. neděle v mezidobí

07:45   Za farníky

Jesenec 9:15   Za Marii a Václava Navrátilovy a živou a + rodinu

10:45


 • Na toto pondělí (25. ledna) byla v Konici naplánovaná farní rada - sešli bychom se v 18:00 hodin.
 • Ve středu bude v 17:00 hodin mše sv. pro děti.
 • Dnes ( neděle 24. 1. ) je možné přispět do pokladničky na Tříkrálovou sbírku.
 • Od pátku 29. ledna do neděle 31. ledna se uskuteční modlitební triduum Hnutí Modlitby matek, na které jste srdečně zváni.
  • Páteční část bude v kostele v Bohuslavicích od 17.15 hodin - křížová cesta a modlitby matek, v 18 hodin bude sloužena mše svatá.
  • V sobotu v 8.30 hodin bude v kostele v Konici modlitba radostného růžence a modlitby matek.
  • V neděli bude v kostele v Konici v 17 hodin adorace a modlitby matek.
 • Vyšlo nové - lednové - číslo časopisu NEZBEDA
 • Účast na bohoslužbách stále trvá podle epidemiologockých nařízení.) (viz. níže)
  • Změny mohou nastat, pokud budou vydána jiná vládní nařízení v době pandemie. Sledujte, prosím, sdělovací prostředky, weby farností a informace na kostelních vývěskách.
  • REZERVACE MÍST NA BOHOSLUŽBY O NEDĚLÍCH A SVÁTCÍCH
  • v SOUČASNÉ DOBĚ (od 28. 12.) JE NA BOHOSLUŽBÁCH POVOLENO OBSADIT JEN 10% MÍST K SEZENÍ
  • Účast může být nanejvýš v Konici 35, v Jesenci 18 osob.
  • V Konici a Jesenci na bohoslužby O NEDĚLÍCH A SVÁTCÍCH je třeba se přihlásit telefonem či e-mailem na faře, nebo se s předstihem zapsat do seznamů umístěných v kostele. Kdo ze zapsaných (přihlášených) z jakého kdokoliv důvodu se nakonec nebude moci zúčastnit, tak ať se odhlásí telefonicky, či nechá se vyškrtnout ze seznamu, někým který na bohoslužby půjde (příbuzní, sousedé). Tak uvolní místo pro někoho jiného.
  • Při příchodu do kostela na mši sv. si taky vyzvedněte u vchodu červenou kartičku. Ty jsou napočítány na počet míst, které je možné obsadit. Nejsou-li již kartičky, kapacita pro účast na bohoslužbě již je vyčerpaná.
 • Příspěvek na náklady farností je požné zaslat přímo na účet farností. Ozvalo se více hlasů z terénu od věřících, že by rádi přispěli svým farnostem na režijní výdaje přímo na účet farnosti, když teď není možnost přispívat při osobní návštěvě kostela. Čísla farních účtů můžete najít na webech svých farností. Přápadně o ně požádat na faře.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800