Vytisknout
24. 1. 2021 - 31. 1. 2021

NEDĚLE 24. 1.      3. neděle v mezidobí

DEN BIBLE, SBÍRKA NA BIBLICKÉ DÍLO

07:45   Za živou a + rodinu Jevických a duše v očistci

Jesenec 9:15   Za + manžela, za rodinu Žáčkovu a Eliášovu a duše v očistci

10:45   Za + MUDr. Marcelu Maškovou, rodačku z Runářova, jejího žijícího manžela Ing. Zdeňka Maška, CSc., z Olomouce a žijící dceru Ing. Marcelu Machačíkovou a zetě Ing. Jiřího Machačíka  z Olomouce a rodiny jejich dcer Markéty, Terezky a Kristíny, za zemřelou bábinku Hermínu Tilscherovou a maminku Leopoldinu Gelnarovou z Runářova.


PONDĚLÍ 25. 1.      Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

07:50   Za rodinu Dolákovu a Duše v očistci


ÚTERÝ 26. 1.    Památka sv.Timoteje a Tita, biskupů

07:50    Za Jaroslava Dostála a duše v očistci


STŘEDA 27. 1.      nezávazná památka Sv. Anděly Merici, panny

17:00


ČTVRTEK 28. 1.      Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

06:45

Jesenec 17:00


PÁTEK 29. 1.

07:50  Za rodinu Hofnanovu a duše v očistci


SOBOTA 30. 1.

Skřípov 17:00   Za rodinu Dočkalovu, Růžičkovu, Nevrlovu a Kaplánkovy


NEDĚLE 31. 1.       4. neděle v mezidobí

07:45   Za farníky

Jesenec 9:15   Za Marii a Václava Navrátilovy a živou a + rodinu

10:45