Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

31. 1. 2021 - 7. 2. 2021


NEDĚLE 31. 1.      4. neděle v mezidobí

07:45   Za farníky

Jesenec 9:15   Za Marii a Václava Navrátilovy a živou a + rodinu

10:45

17:00   adorace a modlitby matek.


PONDĚLÍ 1. 2.

18:00   Za přijatá dobrodiní s prosbou o další ochranu


ÚTERÝ 2. 2.      Svátek Uvedení Páně do chrámu

07:50

Jesenec 16:30      Za prvokomunikanty a jejich rodiny

18:00   Za prvokomunikanty a jejich rodiny


STŘEDA 3. 2.      nezávazná památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka a sv. Ansgara, biskupa

18:00


ČTVRTEK 4. 2.

06:45   Za živou a + rodinu Tobolovu a Cisárikovu

Jesenec 17:00


PÁTEK 5. 2.      Památka sv. Agáty, panny a mučednice

1. pátek v měsíci

07:50   Za Josefa Horáka, strýce a rodiče z obou stran.

18:00


SOBOTA 6. 2.      Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

Skřípov 17:00   Za živé a + členy živého růžence


NEDĚLE 7. 2.      5. neděle v mezidobí

07:45   Za + Františka Blechtu, živou a + rodinu a duše v očistci

Jesenec 9:15   Za Břetislava a Annu Vychodilovy, syna Františka a žuvou a + rodinu

10:45   Za farníky


 • V rámci přípravy na 1. sv. přijímání a 1. svatou zpověď
  • Při večerní mši sv. v úterý budou jako v předešlých letech představeny děti farnosti, abychom každý zde v kostele, či doma u televize ( - duchovní bohoslužba), se za tyto děti modlil. V kostele je dost místa pro děti, jejich rodiče a ještě se najde nějaké to místo pro ostatní. Rodičům byl zaslán e-mail, pokud jste ho ještě neobjevili, otevřete, prosím, e- poštu. V e-mailu jsou bližší informace o úterní bohoslužbě.
 • Návštěvy nemocných:
  • Jesenec: tento čtvrtek 4. února v odpoledních hodinách
  • Konice: tento pátek během dne
  • Bylo by vhodné předem potvrdit zájem, či nahlásit změny
 • Vyšlo nové -únorové- číslo časopisu IN, a k do z odběratelů si ještě nevyzvedl časopis NEZBEDA, je k odebrání v zákristii.
 • Vyšlo nové číslo farního zpravodaje.
 • Výsledky letošní Tříkrálové sbírky 314.519,00 Kč (loni 579.028,00 Kč). Další čísla a poděkování na vývěsce.
 • Konice úklid Betléma a zbytku vánoční výzdoby: toto úterý (po ranní mši sv.)

 

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800