Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

7. 2. 2021 - 14. 2. 2021


NEDĚLE 7. 2.      5. neděle v mezidobí

07:45   Za + Františka Blechtu, živou a + rodinu a duše v očistci

Jesenec 9:15   Za Břetislava a Annu Vychodilovy, syna Františka a žuvou a + rodinu

10:45   Za farníky


PONDĚLÍ 8. 2.      nezávazné památky sv. Jeronýma Emilianiho, sv. Josefíny Bakhity, st. Maldy

07:50   Za Hermínu Opletalovu, rodinu Koečných a Rychterovu


ÚTERÝ 9. 2.

07:50


STŘEDA 10. 2.      Památka sv. Scholastiky, panny

x x x x x x


ČTVRTEK 11. 2.      nezávazná památka Panny marie Lurdské

Světový den nemocných

x x x x x x

Jesenec 17:00


PÁTEK 12. 2.

07:50   Na jistý úmysl


SOBOTA 13. 2.

Skřípov 17:00   Za Jakuba Zapletala


NEDĚLE 14. 2.      6. neděle v mezidobí

07:45   Za + rodinu Kalábovu, Reitrovu a duše v očistci

Jesenec 9:15   Za farníky

10:45   Za + Jiřinu a Ladislava Faltýnkovy a duše v očistci


  • Vyšlo nové -únorové - číslo časopisu NEZBEDA, a k do z odběratelů si ještě nevyzvedl předchozí čísla NEZBEDY i IN jsou k vyzvednutí v zákristii.
  • K dispozici je ještě nové - únorové číslo farního zpravodaje. Můžete-li vezmě te i pro ty, kteří se v této době do kostela nedostanou.

 

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800