Vytisknout

14. 2. 2021 - 21. 2. 2021


NEDĚLE 14. 2.      6. neděle v mezidobí

07:45   Za + rodinu Kalábovu, Reitrovu a duše v očistci

Jesenec 9:15   Za farníky

10:45   Za + Jiřinu a Ladislava Faltýnkovy a duše v očistci


PONDĚLÍ 15. 2.

07:50   Za + Jiřinu Ryšánkovu, manžela, a živé a + z rodiny, a duše v očistci


ÚTERÝ 16.2.

07:50


STŘEDA 17. 2.      POPELEČNÍ STŘEDA Den přísného postu

07:50

Jesenec 16:30

18:00   Za Antonii Říhovu a duše v očistci


ČTVRTEK 18. 2.      Čtvrtek po Popeleční středě

06:45


PÁTEK 19. 2.      Pátek po Popelečné středě

07:50   Za + Oldřicha Slouku, manželku a duše v očistci


SOBOTA 20. 2.      Sobota po Popeleční středě

Skřípov 17:00   Na jistý úmysl


NEDĚLE 21. 2.      1. neděle postní

Sbírka: Haléř svatého Petra

07:45   Za farníky

Jesenec 9:15   Za rodiče Mikulkovy a Koutné, syna a Miroslava a celou živou a + rodinu

10:45   Za Libuši a Josefa Slámovy a duše v očisrci


Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti,sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů.