Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

21. 2. 2021 - 28. 2. 2021


Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů.


NEDĚLE 21. 2.      1. neděle postní

Sbírka: Haléř svatého Petra

07:45   Za farníky

Jesenec 9:15   Za rodiče Mikulkovy a Koutné, syna a Miroslava a celou živou a + rodinu

10:45   Za Libuši a Josefa Slámovy a duše v očistci


PONDĚLÍ 22. 2.      Svátek Stolce sv. Petra, apoštola

07:50


ÚTERÝ 23. 2.      Úterý po 1. neděli postní

07:50


STŘEDA 24. 2.      Středa po 1. neděli postní

17:00   Za živou a + rodinu Krejčí a duše v očistci, Mše svatá pro děti


ČTVRTEK 25. 2.      Čtvrtek po 1. neděli postní

06:45

Jesenec 17:00


PÁTEK 26. 2.      Pátek po 1. neděli postní

07:50


SOBOTA 27. 2.      Sobota po 1. neděli postní

Skřípov 17:00   Za farníky


NEDĚLE 28. 2.      2. neděle postní

07:45   Za Libuši Polcrovu, zemřelé z rodiny a duše v očistci

Jesenec 9:15   Za Jana a Elišku Bomberovy a celou živou a + rodinu

10:45   Za + MUDr. Marcela Mašková, roz. Tylšarová


 • Pobožnost křížové cesty: každý pátek v 18:00 hodin, nebo půl hodiny před mší sv. a v neděli v 14:00 hodin, pokud nebude oznámeno jinak.
 • Návštěvy nemocných s udělovám svátostí:
  • Jesenec: čtvrtek 4. března odpoledne
  • Konice: návštěvy budou rozděleny na dva pátky (bude se udělovat i sv. nemocných a je očekávaný větší počet)
   • pátek 5. března (1. pátek měsíci) během dne - město Konice a Březsko
   • pátek 12. března během dne - Obce příslušné do farnosti Konice (v sousné době Čunín, Zavadilka, Štarnov, Nová Děděna… a bude-li zájem v ostaních obcích farnosti, tak nahlaste zájemce na tento termín
 • Podle církevního přikázání je povinen každý katolický křesťan přijmout svaté přijímání, a s tím souvisí i zpověď, a to v době Velikonoční. Jistě, v současnosti zde máme pandemii a s ní různá opatření omezující přístup na bohoslužby a přijímání svátostí. Ale přece zde jaká si možnost je:
  • O nedělích je možné se střídat na bohoslužbách podle rozpisu.
  • Ve všední deny je běžně dost mít volných.
  • Při pobožnostech křížových cest je taky dost míst, které je možno obadit.
  • Jde-li jen o počty účastníků bohoslužeb, dá se to řešit výše uvedeným způsobem.
  • Dalším způsobem je přinášení svátostí domů - například viz. uvedené termíny, či po domluvě i jindy.
  • Vše za dodržení bezpečnostních opatření…
  • Společné přijetí svátosti nemocných v kostele: v Jesenci ve čtvrtek 4. března; v Konici v pátek 5. března (při obou bohoslužbách). Zájemci, ať se zde v kostele zapíší (formulář je na stolku pro noviny), a nebo telefonicky nahlásí na faře.
 • V kostelech jsou pokladničky Postní almužny. Je možné si je vyzvednout či požádat toho, kdo jde do kostela, aby ji přinesl.
 • Tuto neděli probíhá sbírka Haléř sv. Petra: kdo nemohl osobně při hohoslužbě přispět svým darem, může poslat peníze po těch, kteří do kostela mohou jít.
 • Stejně tak je to možné udělat i o nedělních při sbírkách na potřeby kostela. Nebo jak už bylo řečeno, je možné, za určité období poslat peníze na účet, té které farnosti - na webových stránkách jsou čísla účtů farnosti, do které každý náleží.
 • Je vyhlášeno výběrové řízení na nového technického pracovníka našeho děkanátu Konice, požedavky a náplň práce je popsaná na plakátu. Zájemci: Profesní životopis s kopií dokladů o vzdělání posílejte do 28.2.2021, a to e-mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800