Vytisknout

21. 2. 2021 - 28. 2. 2021


Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů.


NEDĚLE 21. 2.      1. neděle postní

Sbírka: Haléř svatého Petra

07:45   Za farníky

Jesenec 9:15   Za rodiče Mikulkovy a Koutné, syna a Miroslava a celou živou a + rodinu

10:45   Za Libuši a Josefa Slámovy a duše v očistci


PONDĚLÍ 22. 2.      Svátek Stolce sv. Petra, apoštola

07:50


ÚTERÝ 23. 2.      Úterý po 1. neděli postní

07:50


STŘEDA 24. 2.      Středa po 1. neděli postní

17:00   Za živou a + rodinu Krejčí a duše v očistci, Mše svatá pro děti


ČTVRTEK 25. 2.      Čtvrtek po 1. neděli postní

06:45

Jesenec 17:00


PÁTEK 26. 2.      Pátek po 1. neděli postní

07:50


SOBOTA 27. 2.      Sobota po 1. neděli postní

Skřípov 17:00   Za farníky


NEDĚLE 28. 2.      2. neděle postní

07:45   Za Libuši Polcrovu, zemřelé z rodiny a duše v očistci

Jesenec 9:15   Za Jana a Elišku Bomberovy a celou živou a + rodinu

10:45   Za + MUDr. Marcela Mašková, roz. Tylšarová