Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

28. 2. 2021 - 7. 3. 2021

Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti,
sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů.


NEDĚLE 28. 2.      2. neděle postní

07:45   Za Libuši Polcrovu, zemřelé z rodiny a duše v očistci

Jesenec 9:15   Za Jana a Elišku Bomberovy a celou živou a + rodinu

10:45   Za + MUDr. Marcela Mašková, roz. Tylšarová


PONDĚLÍ 1. 3.      Pondělí po 2. neděli postní

07:50   Za zemřelou osobu


ÚTERÝ 2. 3.      Úterý do 2. neděli postní

07:50   Za zemřelou osobu


STŘEDA 3. 3.      Středa po 2. neděli postní

18:00   Na poděkování Pánu Bohu za všechny milosti


ČTVRTEK 4. 3.      Čtvrtek po 2. neděli postní

06:45   Za zemřelou osobu

Jesenec 17:00   Za + Jiřího Nováka


PÁTEK 5. 3.   Pátek po 2. neděli postní 1. pátek v měsíci

07:50   Na jistý úmysl

18:00   Za Josefa a Růženu Komárkovy,aduše v očistci


SOBOTA 6. 3.      Sobota po 2. neděli postní

Skřípov 17:00   Za Bohuslavu a Miloslava Grulichovy a jejich rodiče


NEDĚLE 7. 3.      3. neděle postní

07:45   Za Jindřišku Rusovu, bratra, rodiče a prarodiče

Jesenec 9:15   Za Bohumila Mrňku, vnučku Pavlu, rodiče z obou stran a duše v očistci

10:45   Za farníky


 • Pobožnost křížové cesty: v Konici každý pátek v 18:00 hodin, nebo půl hodiny před mší sv. a v neděli v 14:00 hodin, pokud nebude oznámeno jinak. V Jesenci: před každou bohoslužbou
 • Návštěvy nemocných s udělovám svátostí:
  • Jesenec: čtvrtek 4. března odpoledne
  • Konice: návštěvy budou rozděleny na dva pátky (bude se udělovat i sv. nemocných a je očekávaný větší počet)
  • pátek 5. března (1. pátek měsíci) během dne - město Konice a Březsko
  • pátek 12. března během dne - Obce příslušné do farnosti Konice (v sousné době Čunín, Zavadilka, Štarnov,
  • Nová Děděna… a bude-li zájem v ostaních obcích farnosti, tak nahlaste zájemce na tento termín
 • Podle církevního přikázání je povinen každý katolický křesťan přijmout svaté přijímání, a s tím souvisí i zpověď, a to v době Velikonoční. Jistě v sousnostnosti zde máme pandemuii a s ní různá opatření omezující přístup na bohoslužby a přijímání svátostí. Ale přece zde jaká si možnost je:
  • O nedělích je možné se střídat na bohoslužbách podle rozpisu.
  • Ve všední deny je běžně dost mít volných.
  • Při pobožnostech křížových cest je taky dost míst, které je možno obadit.
  • Jde-li jen o počty účastníků bohoslužeb, dá se to řešit výše uvedeným způsobem.
  • Dalším způsobem je přinášení svátostí domů - například viz. uvedené termíny, či po domluvě i jindy.
  • Vše za dodržení bezpečnostních opatření…
 • Společné přijetí svátosti nemocných v kostele: v Jesenci ve čtvrtek 4. března; v Konici v pátek 5. března (při obou bohoslužbách) Zájemci, ať se zde v kostele zapíší (formulář je na stolku pro noviny), a nebo telefonicky nahlásí na faře.
 • V Kostelech jsou pokladničky Postní almužny. Je možné si je vyzvednout či požádat toho, kdo jde do kostela, aby mně ji přinesl.
 • Je vyhlášeno výběrové řízení na nového technického pracovníka našeho děkanátu Konice, požedavky a náplň práce je popsaná na plakátu (voz. Příloha). Zájemci: Profesní životopis s kopií dokladů o vzdělání posílejte do 28.2.2021, a to e-mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Vyšlo nové číslo časopisu IN

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800