Vytisknout

28. 2. 2021 - 7. 3. 2021

Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti,
sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů.


NEDĚLE 28. 2.      2. neděle postní

07:45   Za Libuši Polcrovu, zemřelé z rodiny a duše v očistci

Jesenec 9:15   Za Jana a Elišku Bomberovy a celou živou a + rodinu

10:45   Za + MUDr. Marcela Mašková, roz. Tylšarová


PONDĚLÍ 1. 3.      Pondělí po 2. neděli postní

07:50   Za zemřelou osobu


ÚTERÝ 2. 3.      Úterý do 2. neděli postní

07:50   Za zemřelou osobu


STŘEDA 3. 3.      Středa po 2. neděli postní

18:00   Na poděkování Pánu Bohu za všechny milosti


ČTVRTEK 4. 3.      Čtvrtek po 2. neděli postní

06:45   Za zemřelou osobu

Jesenec 17:00   Za + Jiřího Nováka


PÁTEK 5. 3.   Pátek po 2. neděli postní 1. pátek v měsíci

07:50   Na jistý úmysl

18:00   Za Josefa a Růženu Komárkovy,aduše v očistci


SOBOTA 6. 3.      Sobota po 2. neděli postní

Skřípov 17:00   Za Bohuslavu a Miloslava Grulichovy a jejich rodiče


NEDĚLE 7. 3.      3. neděle postní

07:45   Za Jindřišku Rusovu, bratra, rodiče a prarodiče

Jesenec 9:15   Za Bohumila Mrňku, vnučku Pavlu, rodiče z obou stran a duše v očistci

10:45   Za farníky